Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Internationale handel

Internationaal zakendoen is enorm belangrijk voor de Vlaamse economie.

Voka pleit daarom voor een ambitieus EU-handelsbeleid. Ook een Europese aanpak van handel om betere markttoegang te kunnen afdwingen bij de handelspartners is belangrijk voor de Vlaamse economie. Verder is binnen de context van globalisering het belang van de logistieke dienstverlening sterk toegenomen, met daarin een goed werkende douane.  

Via diverse kanalen focussen we voor ons lobbywerk internationaal zakendoen dan ook (zeker niet exhaustief) op drie belangrijke thema’s; met name douane en handelsfacilitering, Brexit en ondersteunende begeleiding bij handelsbarrières met betrekking tot internationale handel.

Douane handelsfacilitering/trade facilitation

Ondernemingen die te maken hebben met in- en uitvoer van goederen worden geconfronteerd met complexe douane – en btw regels. Voka KvK Antwerpen-Waasland kan u bij vragen en problemen assisteren en ondersteunen.

Ondernemingen die internationaal handel drijven worden onvermijdelijk geconfronteerd met verplichtingen op het vlak van douane – en btw.  Deze complexe materie is gebaseerd op Europese regelgeving en verandert continu. Ze omvat naast een aantal valkuilen en risico’s ook heel wat opportuniteiten zoals het stroomlijnen van de processen en een fiscaal optimale toepassing van de wetgeving.

De experten van Voka KvK Antwerpen-Waasland kunnen u bij vragen m.b.t. de toepassing van de douanewetgeving ondersteunen met de nodige know-how en indien nodig u met de juiste instanties in contact brengen. Via actieve bijdragen in het Nationaal Forum (partnership tussen de douane en de private sector) worden de belangen van de ondernemingen verdedigd en worden wij als belangenvereniging betrokken bij het tot stand komen van nieuwe wetgeving .  

Jaarlijks organiseert Voka een hoog aangeschreven douanecongres met vooraanstaande sprekers van de Commissie, de industrie en de douane.

Een overzicht van de douane- en btw projecten waar Voka bij betrokken is kan u terugvinden op www.voka.be/douane-trade-facilitation

Brexit

Na moeizame onderhandelingen van meer dan 2 jaar stapte het Verenigd Koninkrijk (VK) op 31 januari 2020 officieel uit de Europese Unie (EU). Sindsdien hebben het VK en de EU lang onderhandeld over de toekomstige relatie die op 1 januari 2021 in werking is getreden. De onderhandelingen zijn moeizaam verlopen. Uiteindelijk mondden ze uit in een beperkt akkoord.

Voka heeft van bij het begin van de onderhandelingen telkens opgeroepen tot een handelsvriendelijke Brexit die zoveel als mogelijk de handel tussen Vlaanderen en het VK vrijwaart.  Het uiteindelijk akkoord dient echter wel de integriteit van de Europese interne markt te respecteren.

Voka verzamelde de meest gestelde vragen over de Brexit, organiseert op regelmatige tijden webinars en activiteiten én sensibiliseert rond onder andere subsidies.

Voka is lid van zowel de federale Brexit High Level Group als de Vlaamse Brexit Task Force. Het Brexit-team van Voka staat ook in nauw contact met tal van organisaties die op een of andere manier te maken hebben met de Brexit. Daardoor kan u bij ons steeds terecht voor begeleiding en eerstehands advies in verband met handel drijven met de UK en de voorbereiding voor en gevolgen van de Brexit.

Via www.voka.be/brexit-faq verzamelden we de meest gestelde vragen over de Brexit. De thema’s zijn zeer uitgebreid en gaan van douane, CE-markering, uitvoer van België naar de UK, invoer in België vanuit het UK, distributie, verpakking en etikettering, normalisatie en accreditatie, contracten, intellectuele eigendom tot werknemers. Dit wordt up-to-date gehouden.  
Ook onze structurele partner Flanders Investment and Trade lichten een aantal elementen toe die voor uw bedrijf van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u een aantal thematische informatiefiches. Zie  https://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/internationaal/dossiers/brexit

Wij organiseren verder op regelmatige tijdstippen webinars en activiteiten met verduidelijkingen rond bepaalde thema’s.

Bent u getroffen als bedrijf door Brexit ? De Vlaamse overheid lanceerde met de ‘Brexit veerkrachtsubsidie’ en de ‘Bijzondere Exportsteun Brexit’ twee subsidies voor bedrijven die getroffen worden door Brexit. Belangrijk detail :  indien het maximum aantal aanvaarde dossiers bereikt wordt zal de indieningsperiode vroegtijdig worden stopgezet.  We raden u dan ook aan uw aanvraag tijdig in te dienen.

Hebt u een dringende of praktische vraag over de Brexit met betrekking tot uw bedrijf of werknemers?

Dan kan u zeker en vast terecht bij ons.  Uw Kamer brengt uw probleem onder de aandacht bij passende organisaties of overheidsinstellingen, en tracht u zo snel mogelijk verder te helpen.

Handelsbarrières mbt internationale handel

Exporteurs ondervinden nog vaak problemen van administratieve aard wanneer ze zakendoen met andere landen. Uw Kamer van Koophandel begeleidt u graag om die problemen bij de juiste instanties aan te kaarten.

Exporteurs die zakendoen binnen en buiten de EU kunnen terecht bij de Kamer van Koophandel voor allerlei administratieve problemen die ze ontmoeten in de handel met andere landen.

Uw Kamer brengt uw probleem onder de aandacht bij passende organisaties of overheidsinstellingen.

Hoe meer bedrijven ons gelijkaardige problemen onder de aandacht brengen, hoe sterker het dossier wordt dat we namens onze ondernemingen kunnen voorleggen om eraan tegemoet te komen met verbeterde wetgeving of procedures.

Hiertoe werkt de Kamer o.a. samen met volgende organisaties om op een juist niveau handelsbarrières te bespreken:

Contactpersonen

Jill Suetens

Manager Internationaal Departement

Luc Van Looveren

Senior adviseur EU - relaties

Jan Van Wesemael

Senior Advisor Customs & Compliance Alfaport Voka