Skip to main content
  • Home
  • Activiteiten
  • Contactdag FIT Oost-Rusland (Rusland - Baltische Staten - Oezbekistan)
Contactdag FIT Oost-Rusland (Rusland - Baltische Staten - Oezbekistan)

Contactdag FIT Oost-Rusland (Rusland - Baltische Staten - Oezbekistan)

Van 12 tot 21 maart 2019 zakken de economische vertegenwoordigers uit Oost-Europa en Rusland opnieuw af naar Vlaanderen om hun marktervaring en expertise ten dienste te stellen van de Vlaamse bedrijven. Je krijgt de kans om onze Vlaams-Economisch vertegenwoordigers uit Rusland, Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) en Oezbekistan tijdens een individueel gesprek te bestoken met de meest prangende vragen over jouw huidige of toekomstige exportmarkt, waarbij je in alle vertrouwelijkheid jouw exportdossier met hen kunt doornemen.

Rusland

Rusland heeft de afgelopen jaren een recessie opgelopen, maar sinds 2017 zit de economie weer in de lift. In 2017 tonen de jaarlijkse indicatoren een positieve tendens, de economie groeide met 1,5%. Volgens de voorspelling van het Ministerie van Economische Ontwikkeling kan het BBP in 2018 met ongeveer 2% toenemen.

De groei van het BBP is in de eerste plaats gekoppeld aan het herstel van de industriële productie. De hogere olieprijzen en een stabiele inflatie hebben een positieve invloed op deze groeiversnelling. Sinds begin 2018 schommelt de inflatie rond 2,5% (naar historische maatstaven is dat laag voor Rusland). 
De Centrale Bank bleef zich richten op prijsstabiliteit. De overheid heeft haar overheidsfinanciën op orde gebracht en een voorzichtig begrotingsbeleid gevoerd. Onlangs heeft de Minister van Financiën gemeld dat de overheid de belastingdruk niet zal verhogen.

Rusland begon een aanpassingsproces te voeren m.b.t de lage olieprijzen en de economische sancties, opgelegd in juli 2014. De overheid reageerde door economische maatregelen te hanteren, waaronder bezuinigingen op de budgetuitgaven in reële termen, alsook de herkapitalisatie van banken. Die maatregelen zijn sturingselementen voor de nodige aanpassing.

In de buitenlandse handel is het voortdurend herstel van de import en export de belangrijkste trend. Het importvolume nam in 2017 toe met 227 miljard USD (+24,5% vergeleken met 2016). 

Baltische staten

Estland

In 2017 liet Estland de snelste groei in 5 jaar optekenen, namelijk een groei van het BBP met maar liefst 4,9%. De motor achter de groei was voornamelijk de bouwsector, maar ook de informatie- en communicatiesector speelden daarbij een belangrijke rol.

Het is vooral de technologische sector die op dit ogenblik nieuwe werkgelegenheid creëert. Estland zet zwaar in op die sector, waarbij het land zichzelf beschouwt als een innovatieve start-up na het herwinnen van de onafhankelijkheid. Estland is inderdaad een modern en hoogtechnologisch land geworden, waarbij de nieuwste technologieën snel en flexibel worden geïntegreerd in de maatschappij (zoals e-government en e-healthcare). De kleinschaligheid van het land maakt het toepassen van nieuwe technologieën vrij gemakkelijk in vergelijking met veel andere Europese landen. Verschillende Estse IT-bedrijven zijn aan een internationale expansie bezig en investeren in landen als Finland. Net als de meeste andere Europese landen kent ook Estland in deze sector een 'battle for talent', het gebrek aan IT-specialisten jaagt de lonen verder de hoogte in.

Letland

Het grootste deel van het Letse bnp wordt ingenomen door de dienstensector (74,92%). Het aandeel van de producerende industrie neemt gestaag af (21,85%), de landbouw vertegenwoordigt maar 3,23%. De Letse politiek ziet de versterking van de producerende industrie en de versterking van het aandeel in de export als een basis voor het economisch herstel. Een groot risico hierbij is evenwel dat de wereldeconomie de laatste tijd grote ups en downs kende, waardoor het niet zeker is of deze strategie ook daadwerkelijk vruchten zal afwerpen. Ook de krappe arbeidsmarkt blijft problematisch. In 2017 bedroeg de werkloosheid nog 8,5%.

Een ander risico is de grote afhankelijkheid voor energie van Rusland. Letland wil dat 20% van de energie tegen 2040 uit hernieuwbare bronnen komt. Tegenwoordig komt 25% van de energie uit dergelijke bronnen (vooral waterkrachtcentrales langs de rivier Daugava). Letland herbergt strategische gasvoorraden van het Russische Gazprom. Vooralsnog zijn er geen concrete plannen naar Litouws voorbeeld om een eigen gasterminal (LNG) te bouwen.

Litouwen

Over het algemeen kwam Litouwen structureel gesterkt uit de crisis. Litouwse bedrijven leggen nu meer de nadruk op toegevoegde waarde en kwaliteit en proberen eigen merken te ontwikkelen. De bouwbubbel is verdwenen, waardoor de bouwsector zich nu op een meer realistische manier ontwikkelt. De crisis heeft met andere woorden het kaf van het koren gescheiden, wat op langere termijn een goede zaak is. De Russische sancties vormen een nieuwe uitdaging voor Litouwen. Het land zal zich nog sterker op andere markten moeten oriënteren. De invoering van de euro op 1 januari 2015 vergemakkelijkte dit proces voor een deel.

Oezbekistan

De voorbije 10 jaar was de economie in Oezbekistan extreem succesvol: hoge groei (8%), lage binnenlandse en internationale schuld, een ondergewaardeerde wisselkoers, relatief gelijke inkomensverdeling en de creatie vanuit het niets van een competitieve export-georiënteerde auto-industrie. Bovendien is de Oezbeekse regering er door een sterk industrieel beleid in geslaagd om grootschalige progressieve structurele verschuivingen door te voeren - het bereikte zelfvoorziening wat betreft energie en voedsel, het aandeel van de industrie in het BBP en het aandeel van machinerie en uitrustingen in de totale industriële output en in de export stegen.


Ondanks het feit dat de Oezbeekse economie relatief gesloten is, liet ze gestage groei optekenen dankzij de voorraden aan energie (vooral gas) en metalen (goud in het bijzonder). Inkomsten uit deze sleutelindustrieën laten de regering toe de economie te controleren door investeringen in diensten (goed voor 48% van het BBP) en de industrie (goed voor 40% van het BBP). Vandaag is Oezbekistan de vijfde grootste producent van katoen in de wereld, maar het tracht zijn landbouw te diversifiëren met meer fruit en groenten.
 
De economische vertegenwoordigers zullen u hier graag meer over vertellen en u ondersteunen in uw exportaanpak.
De contactdagen bieden dan ook een uitgelezen moment om met hen te overleggen.

Programma

8.30 uur – 17.00 uur: individuele afspraken met de respectievelijke Vlaams-Economisch Vertegenwoordiger (Vlev) - ENKEL OP INSCHRIJVING

Meer info?

karl.boumans@voka.be

In samenwerking met:

FIT

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant (kantoor Vilvoorde)
Medialaan 26
1800 Vilvoorde

Wanneer

Prijs

Gratis maar inschrijving via de website van het FIT:

Rusland

Baltische Staten

Oezbekistan
 

Extra info

Het is op dit moment niet mogelijk om te registreren voor deze activiteit.

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Inschrijven is gratis, maar verplicht via de website van het FIT:

Rusland

Baltische Staten

Oezbekistan

ING
Proximus
SD Worx
Grant Thornton
Logo Athlon
Logo Premed
Logo G4S
Logo Randstad