Buitenlandse klanten vertegenwoordigen bij hun Belgische btw-verplichtingen

22/02/2018

Als de firma van uw  buitenlandse klant voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

 • ze is niet in België gevestigd en voert hier goederen in
 • ze doet intracommunautaire verwervingen in België
 • ze stelt uitgaande handelingen waarvoor zij gehouden is de Belgische btw te voldoen

Dan kan ú helpen en een optimale service bieden! In dit seminarie leggen we u haarfijn uit hoe dat moet.

Uw klant moet immers geregistreerd worden voor de Belgische btw, en dat is niet zo eenvoudig:

 • uw onderneming kan zelf optreden als fiscaal vertegenwoordiger
 • u kan uw klant rechtstreeks registreren en optreden als mandataris
 • u kan uw klant vertegenwoordigen via een globaal nummer.

In dit seminarie worden alle opties duidelijk toegelicht.

Een dergelijke vertegenwoordiging is immers niet risicoloos, u kan aansprakelijk gesteld worden en mogelijke risico’s moeten dus maximaal ingedekt worden. 

In dit seminarie komen volgende aspecten zeker aan bod :

 • Onderscheid tussen vaste inrichting en niet gevestigde belastingplichtigen
 • Wanneer moet uw klant geregistreerd worden in België?
 • Procedure voor de registratie 
 • Hoe kan uw klant vertegenwoordigd worden in België? 
 • Hoe kan u de risico’s vermijden? Wat zijn uw verplichtingen?
 • Wat bij registratie van Belgen in het buitenland?

Gastsprekers

Claire Verstraete, Deloitte Private|Accountancy & Advisory|Tax & Legal
Luc Heylens, Deloitte Private|Accountancy & Advisory|Tax & Legal

Doelgroep 
       
Financiële medewerkers, accountants en iedereen die in aanraking komt met btw en zich verder wil verdiepen in de materie. Opgelet: dit seminarie is niet toegankelijk voor professionele dienstverleners binnen accountancy, financial advisory en tax services.