Skip to main content
Map
  • Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over internationaal ondernemen en tewerkstellen

Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over internationaal ondernemen en tewerkstellen

Internationaal ondernemen

Welke formaliteiten zijn vereist voor het exporteren naar Rusland?

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen, is er een serieuze Europese reactie gekomen die zich laat voelen in tal van economische sectoren. In deze aparte FAQ bundelen wij tal van vragen inzake sancties, impact op de arbeidsmarkt, impact op de energiefactuur, ...

Welke formaliteiten zijn vereist voor het exporteren naar China?

Voor de nodige exportformaliteiten met China verwijzen we u graag naar een zeer handige website van de Europese Commissie m.n. de Access2Markets. Daar krijgt u aan de hand van het invullen van de productnaam of HS-code, het land van oorsprong en het exportland een overzicht van welke vereisten en formaliteiten er zijn voor de uitvoer naar het betreffende land.

Het is een tool die recent gelanceerd is en die heel veel actuele informatie bevat zoals:

  • Tarieven en heffingen
  • Oorsprongsregels
  • Productvoorschriften
  • Douaneprocedures
  • Handelsbelemmeringen
  • Statistieken

En dit voor meer dan 120 exportmarkten wereldwijd.

Wat is de BTW aanrekening bij een kettingverkoop?

In een kettingverkoop waarbij goederen verschillende keren worden doorverkocht maar slechts één keer worden vervoerd (rechtstreeks van de eerste verkoper naar de uiteindelijke klant) kan dat vervoer, wat de BTW betreft, (o.a. met het oog op een eventuele BTW-vrijstelling) niet aan alle onderliggende facturen worden toegewezen maar moet telkens worden onderzocht bij welke factuur het vervoer ‘hoort’. Alleen deze levering mag namelijk worden vrijgesteld van BTW (wegens uitvoer, intracommunautaire levering, …). Alle andere facturen betreffen leveringen ‘zonder vervoer’ die dus met de BTW van het land waar de goederen zich bevinden moeten worden gefactureerd. Dit principe werd door het Europees Hof van Justitie bevestigd in het fameuze EMAG-arrest (EG HvJ, 6 april 2006 (EMAG Handel Eder OHG, zaak C-245/04).

Hoe ver staat het met de Brexit en wat is de impact op mijn bedrijf?

Na moeizame onderhandelingen van meer dan 2 jaar stapte het Verenigd Koninkrijk (VK) op 31 januari 2020 officieel uit de Europese Unie (EU). Sindsdien hebben het VK en de EU lang onderhandeld over de toekomstige relatie die op 1 januari 2021 in werking is getreden. De onderhandelingen zijn moeizaam verlopen. Uiteindelijk mondden ze uit in een beperkt akkoord.

De meest gestelde vragen over de EU-UK relaties kan je terugvinden op onze speciale Brexit FAQ.

Internationaal tewerkstellen

Hoe werf ik personeel uit Nederland aan?

Volgende zaken geven alvast een eerste idee over de regelgeving: 

In beginsel gelden de Belgische sociale zekerheidswetten. Alle formaliteiten inzake de Belgische sociale zekerheid moeten door de Belgische werkgever uitgevoerd worden, met uitzondering van de ziekteverzekering. Hiervoor moet de Nederlandse werknemer zelf een formulier E-104 aan zijn Nederlandse Zorgverzekeraar vragen en afleveren aan een Belgische verzekeringsinstelling.  

In principe zal de Nederlandse werknemer in België belastingen betalen over zijn in België verdiende loon. De Belgische werkgever houdt dus bedrijfsvoorheffing in. Uitzonderingen op deze regel zijn: 

  • De grensarbeider werkt wel in België maar voor een niet in België gevestigde werkgever en gedurende maximaal 183 dagen in een periode van 12 jaar. 
  • De grensarbeider werkt voor een Nederlands overheidsorgaan in België. 
  • De grensarbeider werkt als (hoog)leraar of onderwijzer in België. In dat geval zal u de eerste twee jaar van uw tewerkstelling betalen in Nederland. 

Nederlandse grensarbeiders zijn gelijkgesteld met de Belgische werknemers voor het kiesrecht en de verkiesbaarheid van de ondernemingsraad. 

De Nederlandse grensarbeider kan in het kader van het educatief verlof een opleiding volgen in België en doorbetaling ontvangen van loon.  

Bij Grensinfopunt kan u terecht voor algemene info en advies omtrent grensoverschrijdende tewerkstelling België-Nederland. Als Grensinfopunt kunnen wij u dooorverwijzen naar andere (inter)nationale organisaties in ons netwerk en in het netwerk van de GrensInfoPunten. Stel uw vraag via ons online formulier: https://grenzinfo.eu/nl/

Single Permitaanvraag via working in Belgium, wat moet je weten?

Door de toekenning van een single permit wordt een gecombineerde verblijfs- en arbeidsvergunning toegekend aan bepaalde buitenlandse werknemers. Nadat in 2018 een samenwerkingsakkoord gesloten werd om de Europese richtlijn gedeeltelijk om te zetten, werd dit jaar een bijkomend samenwerkingsakkoord gesloten met een aantal uitvoerende bepalingen.

Zo wordt onder meer een gemeenschappelijk elektronisch platform voorzien waar een elektronische verblijfsaanvraag ingediend kan worden om meer dan 90 dagen te werken. De werkgever dient hiervoor een aanvraag in via het elektronisch loket “Working in Belgium” en maakt het eenvoudiger voor werkgevers en werknemers om een verblijfsaanvraag binnen de Single Permit-procedure in te dienen. 

Daarnaast kunnen verschillende diensten via dit platform gegevens en documenten op een elektronische wijze verzamelen en uitwisselen tussen diverse bevoegde diensten voor de behandeling van de aanvragen van een gecombineerde vergunning.

Deze Europese richtlijn 2011/98/EU creëert met de ‘Single Permit’ de mogelijkheid om via één enkele aanvraagprocedure én een verblijfsrecht én toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt een gecombineerde vergunning en moet geen arbeidskaart aanvragen.

Inwerkingtreding: 16 maart 2021

Niet gevonden wat je zoekt?

Stel hier jouw vraag