Skip to main content
Map
  • Oproep tot kandidatuurstelling Bestuursorgaan Voka - KvK Mechelen - Kempen

Oproep tot kandidatuurstelling Bestuursorgaan Voka - KvK Mechelen - Kempen

Bedrijfsleiders, zaakvoerders of kaderleden van bedrijven die lid zijn van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, kunnen zich kandidaat stellen om een mandaat als bestuurder op te nemen in ons bestuursorgaan (Raad van Bestuur). Het is immers belangrijk dat ondernemers zich engageren om zodoende het ondernemersklimaat in de regio mee te bepalen.

Gemotiveerde kandidaten vullen het inschrijvingsformulier op onze website in en maken hun kandidatuur schriftelijk over aan voorzitter Ronny Van Broekhoven, Kleinhoefstraat 9, 2440 Geel of via mail aan tom.laveren@voka.be. Dit ten laatste op woensdag 1 maart 2023.

Nieuwe kandidaten, die door het benoemingscomité beoordeeld en weerhouden zijn, worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering op donderdag 23 maart 2023.

Kandidaat
Motivatie
Toetsing benoemingscriteria
Actief in het arrondissement Turnhout / Mechelen
Werkzaam als zelfstandige of in een verantwoordelijke functie binnen een lidbedrijf van Voka - KvK Mechelen-Kempen
Bijkomende gegevens
Bij te voegen
Slechts 1 bestand.
32 MB limit.
Toegestane formaten: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.