Skip to main content
  • Oproep tot kandidatuurstelling Bestuursorgaan Voka - KvK Mechelen - Kempen

Oproep tot kandidatuurstelling Bestuursorgaan Voka - KvK Mechelen - Kempen

Zaakvoerders, bedrijfsleiders of kaderleden van bedrijven die lid zijn van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen, kunnen zich kandidaat stellen om een mandaat als bestuurder op te nemen in ons bestuursorgaan (Raad van Bestuur). Het is immers belangrijk dat ondernemers zich engageren om zodoende het ondernemersklimaat in de regio mee te bepalen.

Gemotiveerde kandidaten vullen ten laatste op 1 maart 2022 onderstaand inschrijvingsformulier in.

Kandidaten, die door het benoemingscomité beoordeeld en weerhouden zijn, worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering op 24 maart 2022.

Kandidaat
Motivatie
Toetsing benoemingscriteria
Actief in het arrondissement Turnhout / Mechelen
Werkzaam als zelfstandige of in een verantwoordelijke functie binnen een lidbedrijf van Voka - KvK Mechelen-Kempen
Bijkomende gegevens
Bij te voegen
Slechts 1 bestand.
32 MB limit.
Toegestane formaten: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.