Skip to main content
  • Home
  • Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over subsidies

Ontdek hieronder de meestgestelde vragen en antwoorden over subsidies

Innovatie

Welke subsidies zijn er mogelijk voor KMO's op vlak van innovatie?

Op vlak van innovatie zijn er enkele mogelijke subsidies voor kmo's. Hou er rekening mee dat veel subsidies pas mogelijk zijn vanaf een bepaalde kostprijs van het project. 

Eerst en vooral is er de Strategische transformatiesteun voor investeringen van min. €1 miljoen euro waarvoor een basissteun van 8% kan verkregen worden. Het gaat om investeringen in nieuwe vestigingen, diversificatie van de activiteiten, aanboren van nieuwe markten,… Met deze zelfde subsidie kan ook steun verkregen worden voor de bijhorende opleidingen die nodig zijn. Zo kan 20% steun verkregen worden voor opleidingsprojecten vanaf 100.000 euro. 

De investeringen en opleidingen moeten essentieel zijn voor het doorvoeren van het transformatieproject. Dat betekent dat investeringen in activa die verband houden met de oprichting van een nieuwe vestiging of een diversificatie van de activiteiten in een bestaande vestiging in aanmerking kunnen komen voor de strategische transformatiesteun, op voorwaarde dat de nieuwe activiteit niet dezelfde is als of vergelijkbaar is met de huidige activiteiten. Er kan maximum 1 miljoen euro steun aangevraagd worden. 

Specifiek voor de aanwerving van een strategisch profiel en/of het inwinnen van strategisch advies dat nodig is voor uw transformatie-/innovatie- of internationaliseringstraject is er de KMO Groeisubsidie. Hierbij kan tot 50% van de loonkosten van de nieuwe medewerker en/of tot 50% van de kosten van advies gerecupereerd worden. Er kan max. 50.000 euro subsidie aangevraagd worden per jaar per groeitraject. Indien een nieuwe medewerker aangeworven zal worden, moet de subsidie aangevraagd worden alvorens de zoektocht naar deze werknemer mag aanvangen. Bij de evaluatie van deze subsidieaanvraag zal veel aandacht gaan naar het profiel van de gewenste medewerker of het niveau van het advies, en naar het effect van het hele project op uw onderneming. Wij merken dat deze aanvragen een hoge succesgraad hebben, dus het loont zeker de moeite waard om deze piste te bekijken. 

Tenslotte kan u ook aankloppen bij het Innovatiecentrum voor subsidies voor onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten. Zo kan steun verkregen worden voor de kosten van onderzoek, haalbaarheidsstudies, opleidingskosten, advies, strategische aanwervingen en investeringen. Enerzijds is er een subsidie voor onderzoeksprojecten die 50% steun biedt voor projecten van minimum 10.000 euro met een maximum van €25.000. Anderzijds is er ook steun voor ontwikkelingsprojecten van min. 50.000 euro. Hierbij kan 35% steun verkregen worden met een maximum van 250.000 euro. 

Starters

Subsidies voor starters

Eerst en vooral kunnen startende ondernemers vaak een premie krijgen van de stad waar ze gevestigd zijn. In Gent bekomt een starter een premie van €5000 bekomen van het OOG via het zogenaamde starterscontract. In Aalst is er een starterscontract die een premie van €3500 inhoudt. 

Bent u bezig met iets innovatiefs kan u bij Vlaanderen ook aankloppen voor subsidies voor onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten. Zo kan steun verkregen worden voor de kosten van onderzoek, haalbaarheidsstudies, opleidingskosten, advies, strategische aanwervingen en investeringen. Enerzijds is er een subsidie voor onderzoeksprojecten die 50% steun biedt voor projecten van minimum 10.000 euro met een maximum van €25.000. Anderzijds is er ook steun voor ontwikkelingsprojecten van min. 50.000 euro. Hierbij kan 35% steun verkregen worden met een maximum van 250.000 euro. 

Wanneer u gaat internationaliseren, digitaliseren, innoveren of duurzaam gaat ondernemen, kan u via de kmo-groeisubsidie steun bekomen voor strategische aanwervingen tot €25.000 en het inwinnen van strategisch advies tot €25.000. Er is een oproep in maart-april voor bedrijven die werken rond digitalisering en in november-december voor innovatieprojecten. 

Tenslotte, voor de financiering van aanwervingen, zijn volgende steunmaatregelen interessant. 

Naast subsidies, kan u als starter ook overheidssteun bekomen in uw financiering. 

  • Startlening: Een achtergestelde lening tot 100.000 euro voor startende ondernemers met een rentevoet van 3% en een looptijd tot 10 jaar. 

  • WinWinlening: Een fiscaal voordeel voor de privépersoon die geld uitleent aan uw onderneming (fiscale stimulans).  

Een compleet overzicht van alle steunmaatregelen van de Vlaamse overheid vindt u hier

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat