Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Nieuws
 • Voka-verkiezingsmemorandum: Nog meer inzetten op innovatie en valorisatie

Voka-verkiezingsmemorandum: Nog meer inzetten op innovatie en valorisatie

 • 19/04/2024

15 jaar geleden al trok West-Vlaanderen aan de alarmbel. Slechts 1,4% van de publieke onderzoeksmiddelen in Vlaanderen kwam toen richting West-Vlaanderen. Achter dat ene, extreem lage percentage stak weliswaar een breder, genuanceerder beeld van de positie van West-Vlaanderen op het vlak van innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen en Europa. Toch liet ook dat beeld onmiskenbaar zien dat onze provincie niet alleen geografisch maar ook economisch en maatschappelijk duidelijk ‘perifeer’ lag tegenover de Vlaamse Ruit.

Onze ambitie in cijfers

 • 26 West-Vlaanderen neemt plaats 26 in van de meest competitieve regio’s binnen Europa (RCI-Index).
 • 5G/6G Onze regio hinkt achterop in connectiviteit. De uitrol van een 5G-/6G-netwerk is van primordiaal belang om digitale vooruitgang in de regio te realiseren.
 • 10 West-Vlaanderen wil tot de top 10 behoren van meest competitieve regio’s in Europa via innovatie als hefboom.

Investeer extra in onderzoek en ontwikkeling en vermarkt innovaties beter

Anno 2021 ging 2,7% van de Vlaamse onderzoeksmiddelen naar West-Vlaanderen. Bijna een verdubbeling tegenover de 1,4%, maar nog altijd een bijzonder onbillijk aandeel. Daarenboven blijkt dat dat lage cijfer drastische gevolgen heeft voor alle innovatie-indicatoren van de RCI-index en dus ook onze algemene competitiviteit(score). Dankzij de gezamenlijke aanhoudende inspanningen heeft West-Vlaanderen een inhaalbeweging kunnen maken. Ondanks diezelfde inspanningen en ondanks haar troeven heeft de provincie de rest van Vlaanderen anno 2024 nog niet kunnen bijbenen. Dit is wat we vragen.

 • Investeer substantieel in de West-Vlaamse onderzoekszwaartepunten die zowel sectorspecifiek als crossdisciplinair zijn, en dat zowel via de hogescholen als via de universiteiten. 
 • Voorzie in meer financiële ruimte binnen de relevante Europese programma’s voor projecten en initiatieven in West-Vlaanderen (zoals een nieuw EFRO GTI West- Vlaanderen-programma met groter budget) 
 • Versterk de mogelijkheden voor kennistransfer en kennisvalorisatie bij kennisinstellingen, met name hogescholen, zodat samenwerkingen tussen kennispartners en kmo’s een evidentie worden. 
 • Voorzie in meer financiële middelen voor Flanders’ Food, de Blauwe Cluster en EdTech Station om kmo’s te activeren in hun werking, zodat ze nog sterker de rol van matchmaker en facilitator spelen in het West-Vlaamse weefsel. Door kleinere kmo’s actief te laten participeren in Vlaamse onderzoeksprojecten, kunnen die daarna aangespoord worden om door te stromen naar internationale netwerken en Europese Kaderprogramma’s. 
 • Ondersteun Flanders Make in haar missie om de maakindustrie naar een hoger niveau te tillen door middel van geavanceerde technologieën, duurzame innovaties, samenwerkingsverbanden en talentontwikkeling. Door gericht te investeren in de maakindustrie kunnen substantiële productiviteitswinsten geboekt worden, wat nodig is voor onze industrie om zowel binnen Europa als daarbuiten competitief te blijven (en zo de huidige welvaart van de regio in stand te houden). 
 • Realiseer de ambitie van het VLIZ om uit te groeien tot een marien instituut dat zich kan meten met de absolute wereldtop, met daarbij ook de nodige aandacht voor meerwaardecreatie voor het O&I-ecosysteem rondom de instelling en de bredere maatschappelijke context. Om dat te realiseren zijn een aantal gerichte versterkingen en investeringen nodig, waarbij we een Blauwe talenten-programma voor PhD-studenten opzetten, de onderzoeks- en innovatiecapaciteit optrekken en voorzien in een flankerend valorisatie- en internationaliseringsbeleid.

Het Voka-verkiezingsmemorandum 

is een praktisch draaiboek om op verschillende domeinen en over bevoegdheidsniveaus heen maatregelen te nemen die West-Vlaanderen, Vlaanderen en België klaarmaken om de grote transities succesvol aan te pakken. Dit zijn de 4 hefbomen waarop de focus moet liggen: een dynamische arbeidsmarkt, opnieuw naar de Europese top met ons onderwijs, meer inzetten op innovatie en valorisatie, en duurzame transities.

Lees hier het volledige memorandum.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie