Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Port of Antwerp-Bruges opent klimaatkansen in Zeebrugge

Port of Antwerp-Bruges opent klimaatkansen in Zeebrugge

  • 19/04/2024

“Ruimte optimaal benutten”

Port of Antwerp-Bruges promoot het platform Zeebrugge als een ideale locatie om bij te dragen tot het klimaatneutraal maken van de Europese industrie. Daar wordt concreet werk van gemaakt: er loopt een verkennende marktbevraging voor de import van groene waterstofmoleculen en voor een terrein van 12 hectare in de achterhaven wordt een kandidaat met een CO2-gerelateerd project gezocht.

Port of Antwerp-Bruges opent klimaatkansen in Zeebrugge

De fusiehaven Port of Antwerp-Bruges ambieert een vooraanstaande rol in de transitie naar een Europese economie die tegen 2050 volledig op hernieuwbare energie draait. Dat bleek vorige zomer bij de start van een marktbevraging voor de import van waterstofmoleculen gemaakt met hernieuwbare energiebronnen. “Vandaag is er in onze haven al de nodige infrastructuur om verschillende waterstofdragers zoals methanol, ammoniak, methaan en vloeibare organische waterstofdragers te ontvangen. Maar gezien de grote volumes die in de toekomst noodzakelijk worden, bekijken we de mogelijkheden om die infrastructuur te versterken en uit te breiden. Wij verwachten de eerste import van klimaatneutrale moleculen op het havenplatform Zeebrugge in 2026.” 

Eind 2023 bevestigde Port of Antwerp- Bruges dat er zich voor de trafiek van groene waterstofmoleculen in Zeebrugge meerdere kandidaten hadden gemeld. “Er wordt eerst gepeild naar hun visie en hun ruimtebehoefte. Pas daarna kan een marktbevraging voor een of meerdere locaties plaatsvinden.” 

Bij een andere oproep gaat het wel al over een concrete locatie. In de achterhaven is een gebied van 40 hectare in de Maritieme Logistieke Zone één van de laatste ruimtes die nog niet nog ingevuld is. Op basis van een gap-analyse peilde Port of Antwerp-Bruges naar welke schakels nog in de omringende logistieke clusters ontbreken. Als resultaat van die analyse komt er een gefaseerde ontwikkeling. Als eerste fase startte begin april een oproep voor een terrein van 12 hectare langs de Koffieweg. Port of Antwerp-Bruges stelt het open voor een concessionaris met een project dat bijdraagt aan de transitie naar een klimaatneutrale industrie met een focus op CO2-gerelateerde activiteiten. “Carbon Capture Utilisation and Storage (CCUS) is een belangrijke pijler voor de reductie van de broeikasgasemissies van de Belgische en bij uitbreiding Europese industrie. Een recente studie van een onafhankelijke consultant duidde het havenplatform van Zeebrugge, en meer bepaald dit specifieke concessieterrein, daarvoor aan als een relevante locatie”, luidt de oproep. Kandidaten konden zich tot 15 april registreren en kunnen tot 10 mei een projectvoorstel indienen. 

Voorhaven 

Ook voor de meer klassieke goederentrafieken wordt gepuzzeld om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Zo lopen bijvoorbeeld in de westelijke voorhaven de onderhandelingen voor het opnieuw aan een kandidaat toewijzen van een strook van 25 hectare. Die vormt een deel van de concessie van P&O Ferries, maar door een verschuiving van de activiteiten bij de concessionaris kon Port of Antwerp-Bruges een oproep voor een andere gebruiker lanceren. (RJ - Eigen foto)

www.portofantwerpbruges.com

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie