Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Duidelijkheid over definitief GRUP Ventilus

Duidelijkheid over definitief GRUP Ventilus

  • 09/02/2024

De Vlaamse regering heeft het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Ventilus definitief goedgekeurd, na verwerking van de inspraakreacties van het openbaar onderzoek eind vorig jaar. Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen heeft begrip voor de vele vragen over de compensaties. Voor ondernemers die een impact ondervinden, is het namelijk essentieel dat er snel duidelijkheid komt over een adequaat en billijk compensatiebeleid en dat de uitbetaling van de compensaties zo snel als mogelijk kan volgen.

Ventilus

De startnota van de plannen voor de realisatie van de nieuwe hoogspanningslijn Ventilus dateert al van 2019. Na een totale impasse van het dossier, een aanstelling van een intendant, bijkomende onderzoeken naar gezondheidseffecten en technologieën, stelde de Vlaamse regering in juli 2023 het ontwerp-GRUP Ventilus voorlopig vast, na een afweging te hebben gemaakt van de verschillende mogelijke tracés. Na het verwerken van meer dan 3.400 bezwaarschriften die werden ingediend tijdens het openbaar onderzoek eind vorig jaar, gaf de Vlaamse regering nu een principiële goedkeuring aan de definitieve ruimtelijke plannen. Ook het flankerend beleid kreeg groen licht, inclusief een uitgebreidere compensatieregeling voor diegenen die dus mogelijk een impact ondervinden. De specifieke criteria, onder meer voor het compensatiebeleid voor ondernemingen, moeten nu verder verfijnd worden. Ook zal hoogspanningsnetbeheerder Elia waar mogelijk meerdere luchtlijnen op verschillende locaties in West-Vlaanderen afbreken en ondergronds brengen. Daarnaast is er ook een overeenkomst gesloten om de hoogspanningsinfrastructuur op een geïntegreerde wijze in te passen in de omgeving. 

De afdeling Wetgeving van de Raad van State moet zich nu in een advies uitspreken over de principiële goedkeuring van de Vlaamse regering van het GRUP Ventilus. Na het afleveren van dat advies, kan de Vlaamse regering het GRUP definitief vaststellen. De verwachting is dat de Vlaamse regering dat in maart dit jaar zal beslissen. Als de definitieve vaststelling een feit is, zal hoogspanningsnetbeheerder Elia werk maken van een project-MER (milieueffectenrapportage) en de omgevingsvergunningsaanvraag. Pas nadat de omgevingsvergunning verleend is, de termijn om beroep in te dienen verstreken is en er geen beroepsprocedures meer lopende zijn, zullen er compensaties uitbetaald kunnen worden. “De realisatie van Ventilus is cruciaal om de (toekomstige) offshore windenergie aan land te krijgen én om het West-Vlaamse elektriciteitsnet te versterken. Het is dus een cruciale schakel voor de industriële transitie in onze provincie”, zegt Bert Mons. “Tegelijkertijd is er natuurlijk een impact voor ondernemingen die overspannen worden door de nieuwe lijn. Op sterke vraag van Voka vroeg de Vlaamse regering aan Elia een uitgebreider compensatiebeleid voor bedrijven. Die regeling werd nu verankerd. Voka werkt samen met Elia aan een gepaste compensatieregeling. Het is belangrijk dat getroffen ondernemingen snel duidelijkheid krijgen over de krijtlijnen, zodat ze kunnen afwegen of ze gebruik willen maken van een compensatieregeling”, besluit Mons.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie