Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Blik vooruit - Jorin Carpels (Training Coördinator Paulig)

Blik vooruit - Jorin Carpels (Training Coördinator Paulig)

  • 01/12/2023

“Er bestaan geen statische jobs meer”

In een kenniseconomie als de onze moeten we voluit de kaart trekken van levenslang leren. Alleen zo kunnen we inspelen op trends als digitalisering en automatisering, en kunnen we onze productiviteit op peil houden. Heel wat bedrijven, organisaties en personen zetten nu al volop in op levenslang leren. Ze houden ons in deze maandelijkse rubriek letterlijk en figuurlijk een spiegel voor.

Jorin Carpels

De nieuwe tortillafabriek, geopend in september 2022, was een nieuwe mijlpaal voor Paulig Roeselare (het vroegere Poco Loco). De afdeling Learning & Development leverde veel inspanningen om de werknemers klaar te stomen voor de opstart van de nieuwe unit, onder meer door de opleidingsplannen te actualiseren.

Welke positie bekleedt Roeselare binnen de Finse Paulig-groep? 

“Sinds 2010 zijn we voor 100% een dochterbedrijf van Paulig. In Roeselare ligt de focus volledig op de productie van Tex Mex (tortilla’s, wraps, chips, taco’s, dinner kits,…), een segment waarin we ook marktleider zijn. Roeselare is één van de belangrijkste antennes van de groep: hier werken ongeveer 800 van de in totaal 2.300 medewerkers. De vorig jaar in gebruik genomen fabriek is koolstofneutraal, zoals 7 van de 11 Europese vestigingen. We beschikken hier over 30 productielijnen, die dagelijks onder meer 1 miljoen zakjes chips en 5 miljoen tortilla’s maken.”

Hoe pakken jullie de opleiding van medewerkers aan? 

“Een eerste pijler is het scheppen van duidelijke verwachtingen en rollen. De basis daarvan vormt het opleidingsplan voor iedere functie, met een helder overzicht van alle taken, kwaliteits- en veiligheidsinstructies. Daarvoor werken we met tablets: die digitale aanpak is intussen al goed ingeburgerd bij ons. Cruciaal binnen die opleidingsplannen zijn degelijke standaardinstructies die een uniforme werkwijze bevorderen. Ten derde zetten we hard in op onze trainers.”

Wie zijn die trainers? 

“Dat zijn mensen die binnen hun functie al over veel knowhow en ervaring beschikken én over de capaciteiten beschikken om die kennis op een bevattelijke manier met nieuwe collega’s te delen. De trainers krijgen zelf ook voldoende coaching, zodat ze zich ondersteund en gemotiveerd voelen om dat te blijven doen. Na de opleiding blijven ze een aanspreekpunt voor medewerkers met dezelfde jobinvulling. Trainers groeien bij ons vaak door naar leidinggevende functies.”

Hoe fel zijn de opleidingen afgestemd op de realiteit van de werkvloer? 

“Er is een nauwe samenwerking met de productie om te checken in hoeverre een opleidingsplan effectief anticipeert op de veranderende werkvloeromgeving. Idealiter zien we dat mensen heel polyvalent gevormd zijn: zo krijgen ze meer voeling met verschillende aspecten van het productieproces, hebben ze zelf meer variatie in hun job en kunnen we makkelijker schuiven, wat soms essentieel is om een fabriek draaiende te houden. We coachen onze trainers om het niveau van de opleidingen hoog te houden.”

Wat is de ambitie van de L&D-afdeling voor de toekomst? 

“We willen aan de slag met het effectiever evalueren van de impact van opleidingen. Zo kunnen we aantonen dat het tot bepaalde gedragsveranderingen leidt en dat de werking van individuen, teams en de organisatie positief beïnvloed is. Daardoor kunnen we doordachter met opleidingen omspringen en kennisborging beter faciliteren.”

Hoe belangrijk is leergierigheid voor iemand die bij Paulig wil komen werken? 

“Niet toevallig is ‘stay curious’ één van onze 3 kernwaarden, naast ‘strive for excellence’ en ‘grow together’. Leergierigheid is dus een aspect dat belangrijk is bij onze selectieprocedures én dat we actief stimuleren. Het specifieke karakter van ons machinepark vereist dat nieuwe collega’s dat eerst onder de knie moeten krijgen. Ze krijgen daar alle tijd voor: tijdens een tweedaagse onboarding krijgen ze een algemene toelichting over wat het bedrijf allemaal doet en tijdens een grondige on the job-opleiding leren ze alles over hun functie. Voor bepaalde bediendefuncties is er zelfs een internationaal onboarding-programma, omdat zij vaak samenwerken met collega’s uit buitenlandse vestigingen en het belangrijk is dat zij het bredere plaatje meekrijgen. Voor hen zijn er regelmatig ook connectiemomenten, in functie van kennisdeling.”

Op zoek naar ondersteuning om een opleidingsbeleid te implementeren? Via vraaghet@voka.be kan je met vragen aankloppen bij de Voka-experten in hr en arbeidsmarkt. En natuurlijk organiseert Voka West-Vlaanderen ook opleidingen rond levenslang leren, zoals een praktijkgericht lab Learning & Development en een langerlopend lerend netwerk Learning & Development. Meer info: davy.maes@voka.be

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie