Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers 15 - Standpunt: Bert Mons: Industrieel reveil

Ondernemers 15 - Standpunt: Bert Mons: Industrieel reveil

  • 06/10/2023

Elk jaar maakt de Europese Commissie de balans op van Europa in haar jaarlijkse ‘state of the EU’. Op die manier wordt ook het politieke jaar afgetrapt en worden de prioriteiten voorgesteld. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, maakte van de gelegenheid in Straatsburg gebruik om een gedetailleerde terugblik te geven op de belangrijkste politieke prestaties van haar uitvoerende macht in de opeenvolging van crises die het blok de afgelopen jaren hebben getroffen.

Bert Mons

Zo verwees von der Leyen uiteraard naar wat is bereikt binnen het kader van de Europese Green Deal. Interessant daarbij was dat er ook een grote focus lag op competitiviteit, concurrentievermogen en de industrie – een essentiële partner in het behalen van de Green Deal-doelstellingen. 

Om deze richting in te slaan en de steun voor de Europese industrie te behouden, heeft von der Leyen aangekondigd dat er deze maand “een reeks dialogen over schone overgang” met de industrie zal worden opgezet. Het doel is om de relevante sectoren in hun ontwikkeling en decarbonisatie te ondersteunen. Steun voor strategische industrieën omvat ook windenergie, de Commissie gaat een “Europees windenergiepakket” presenteren. 

Er werd ook terecht op gewezen dat de bedrijven en industrie geconfronteerd worden met 3 grote uitdagingen – arbeid, inflatie en ondernemingsklimaat – en dat op een moment waar van bedrijven al veel gevraagd wordt met betrekking tot de transitie naar klimaatneutraliteit in 2050. Mario Draghi zal zich buigen over de toekomst van het Europese concurrentievermogen. Dit is alvast een zeer goede zaak voor de Vlaamse bedrijven. We worden om de oren geslagen met geo-economische verstoringen, zowel binnen als buiten Europa. Een ondernemingsvriendelijk beleid – naast de vele regulering – is absoluut noodzakelijk, zodat de focus kan komen te liggen op de implementatie van de afgesproken klimaatdoelstellingen. En daarvoor zijn de industrie en economie noodzakelijk.

Een ondernemingsvriendelijk beleid is absoluut noodzakelijk.

Bert Mons - gedelegeerd bestuurder

Ook het handelsbeleid kwam aan bod. Aan de ene kant werd ingezet op handelsakkoorden zoals met Chili, Kenia en Nieuw-Zeeland en gaf de Europese Commissie aan de besprekingen met Australië, Mercosur en Mexico voor het einde van het jaar te willen afronden. In een volgende fase zouden India en Indonesië aan de beurt zijn. 

Maar daarnaast werd ook aangekondigd dat de EU haar industrie wil beschermen tegen goedkope Chinese voertuigen die de interne markt overspoelen en start ze een antisubsidieonderzoek tegen hen. Het is de eerste keer dat de EU zo sterk optreedt tegen China. 

Na jaren inzetten op nieuwe regelgevende kaders is het goed om te merken dat concurrentievermogen nu bovenaan de agenda staat. En daar moet het ook blijven in de volgende beleidsperiode: er is nood aan een omvattend beleid waarmee bedrijven een duurzame toekomst zien in Europa. 

Voka werkt mee aan dit broodnodige debat. Zonet verscheen in lijn met deze prioriteiten ook de Voka Paper ‘Naar een competitief en pragmatisch industrieel beleid’, waarbij wordt gekeken naar wat noodzakelijk is op Europees, Belgisch en Vlaams niveau om de industrie te ondersteunen. De focus ligt daar op energiebeleid, innovatiebeleid en adequate financiering op Europees en Vlaams niveau. Maar ook de klassieke Europese troeven worden naar voor geschoven: de eengemaakte markt en handel. Bij deze dus een leestip!

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie