Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers 12 - Standpunt: Bert Mons: Natuurherstelwet

Ondernemers 12 - Standpunt: Bert Mons: Natuurherstelwet

  • 16/06/2023

Ons land is dichtbevolkt, sterk geïndustrialiseerd en kent nu al grote uitdagingen om de huidige regels rond natuurherstel na te komen. De nieuwe Europese natuurherstelwet die in de steigers staat, zou voor ons land zeer verregaande gevolgen hebben. We pleiten er samen met UNIZO en Beci voor om de natuurherstelwet terug naar de tekentafel te sturen en meer rekening te houden met de economische en sociale gevolgen die de strengere wetgeving zou veroorzaken. We zijn niet tegen natuurbescherming, maar het voorstel van de Europese Commissie heeft buitenproportionele gevolgen die nefast zijn voor onze economische ontwikkeling én het behalen van de ambitieuze klimaatdoelstellingen. De Europese leefmilieuraad van 20 juni is hét moment van de waarheid om kleur te bekennen.

De Europese Commissie nam vorig jaar het initiatief om een nieuwe Europese verordening in te voeren gericht op de bescherming van natuurgebieden en habitats, de zogenaamde natuurherstelwet. In verschillende Europese landen uiten ondernemersorganisaties grote bezorgdheden bij de geplande strengere regels. Ook in België is de mogelijke impact van de natuurherstelwet ontwrichtend voor onze economie.

De huidige regelgeving zorgt al voor rechtsonzekerheid en het verstrengen van die regels zal een nog verregaandere impact hebben in dichtbevolkte en geïndustrialiseerde regio’s. Het voorstel van de Europese natuurherstelwet zou met name niet enkel de bestaande Natura 2000-gebieden sterker beschermen, maar ook de natuurgebieden die vandaag niet op de beschermingslijst zijn opgenomen. Dat houdt in dat quasi elk bedrijf extra moeilijkheden zou ondervinden wanneer het wil uitbreiden, vernieuwen en investeren. De stikstofdiscussie is slechts klein bier vergeleken met de verplichtingen van de natuurherstelwet.

Europa staat voor verschillende grote uitdagingen die enkel in samenhang kunnen worden aangepakt. Het heeft geen zin om de energie- en klimaatuitdagingen los te zien van de ambities om de biodiversiteit en de habitats in stand te houden. De geplande natuurherstelwet doet net dat: te strenge milieuregelgeving zal investeringen in de energieomslag en de klimaatneutrale economie tegenhouden net op het moment dat een versnelling noodzakelijk is.

Ook in België is de mogelijke impact van de natuurherstelwet ontwrichtend voor onze economie.

Bert Mons - gedelegeerd bestuurder

Bedrijven worden nu al geconfronteerd met een lawine aan Europese regelgeving waaraan ze moeten voldoen. De natuurherstelwet dreigt de kar te overladen, waardoor het behalen van de klimaatdoelstellingen in het gedrang komt. Vergunningsprocedures moeten versoepeld worden, a fortiori voor investeringen die een bijdrage leveren aan het klimaatneutraal maken van onze samenleving. Het is onbegrijpelijk dat het plaatsen van windmolens vandaag jarenlang kan aanslepen, een punt dat Europa aanhaalt in andere wetgeving en waar het pleit voor versnellen en versoepelen. Het is essentieel dat die verschillende stukken wetgeving op een coherente manier worden aangepakt. Daarnaast moet Europa meer kijken naar de specifieke situatie van verschillende regio’s en lidstaten en niet vertrekken van een one size fits all. Om die reden moet ook de mogelijke impact van de natuurherstelwet beter in kaart worden gebracht, zodat op maat gemaakte trajecten met oog voor de bredere context soelaas kunnen bieden voor klimaat, milieu en natuur.

Een complete herziening van de verordening betreffende natuurherstel is nodig. België moet Europees het voortouw nemen om de op stapel staande wetgeving grondig te herzien. Morrelen in de marge zal niet volstaan; het huiswerk moet helemaal worden overgedaan. Dit is een breed gedragen standpunt bij alle werkgeversorganisaties niet alleen in België, maar ook in landen in een vergelijkbare situatie: Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Finland. Onze oproep: bekijk de natuurdoelstellingen in samenhang met de energie- en klimaatambities. En voorzie een Europees kader waarbij lidstaten zelf de afweging kunnen maken welk belang het sterkste mag doorwegen in geval van conflicten.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie