Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Vlaamse bedrijven vragen industrieel beleid op alle niveaus

Vlaamse bedrijven vragen industrieel beleid op alle niveaus

  • 05/04/2024

'Voer een industrieel beleid om onze bedrijven hier te verankeren'. Dat is de belangrijkste conclusie die Vlaamse ondernemingen aan de politiek willen meegeven. De politiek heeft onvoldoende oog voor de belangen van ondernemers. Dat blijkt uit de Weetstraatbevraging die Voka heeft afgenomen bij 1.600 ondernemingen. Ondernemingen geven ook aan dat ze wakker liggen van de polarisering in de samenleving en het gebrek aan politieke stabiliteit. Voka gaat in gesprek met de premier en met alle partijvoorzitters over de resultaten van de Weetstraatenquête. De donkere wolken boven Van Hool en Audi Brussels werpen een actueel licht op deze bevraging. 

“Meer lasten en kosten kunnen er absoluut niet meer bij als we onze bedrijven hier willen houden. Vlaamse bedrijven sturen een duidelijk signaal naar de Wetstraat. Voka roept dan ook op: vorm na de verkiezingen snel hervormingsregeringen die de economie en onze ondernemingen ondersteunen en alle kansen geven om te ondernemen. Anders lopen we het risico dat ook in de ondernemerswereld het vertrouwen in de politiek afbrokkelt”, zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.


Prioriteiten voor het beleid

Gevraagd naar waar de prioriteiten moeten liggen in de volgende regeerperiode antwoorden de ondernemingen dat er in de eerste plaats werk moet worden gemaakt van een strategie om de industrie in Vlaanderen te verankeren. Vandaag staat de Vlaamse industrie zwaar onder druk en dat voelen ook veel toeleverende bedrijven. De industrie is en blijft immers de motor van onze economie.
Ook hoog op de prioriteitenlijst scoren de sanering van de overheidsfinanciën, een beter werkende arbeidsmarkt en de verlaging van de loonkosten door de plafonnering van de werkgeversbijdragen. Een beter onderwijs is de vijfde prioriteit die ondernemingen naar voor schuiven.


Polarisering

Een groot gedeelte van de ondernemingen is bezorgd om de politieke stabiliteit en om de polarisering in de samenleving. 84% vreest politieke instabiliteit , 80% van de respondenten maakt zich zorgen over de toenemende polarisering.

Bedrijven maken zich bijzonder zorgen over de mogelijke lange regeringsvormingen. 70% van de respondenten vreest dat een lange regeringsvorming een negatieve impact zal hebben op de economie. In hun eigen bedrijf vrezen ze meer lasten en complexere regelgeving. Bij ongewijzigd beleid stijgt het begrotingstekort naar bijna 45 miljard euro. Bedrijven vrezen dat die  rekening op een of andere manier door de bedrijven zal worden betaald.


Vertrouwen

Ondernemingen hebben een beperkt vertrouwen in de overheid en politiek.  De meeste ondernemingen vinden dat hun belangen onvoldoende aandacht krijgen. De respondenten hebben wel vertrouwen in hun eigen bedrijf, maar ze zien de economische situatie in het algemeen veel minder rooskleurig in. In het eerste deel van de Weetstraatenquête kwam naar voor dat de helft van de bedrijven de economische situatie vandaag als negatief tot zeer negatief bestempelt. 

 

Voka Weetstraatenquête

De Voka Weetstraatenquête werd afgenomen tussen 4 en 12 maart 2024 bij 1.600 Vlaamse ondernemingen. De Weetstraatenquête polst naar de kijk van ondernemingen op de economie en de politiek. Met de Weetstraatcampagne wil Voka inzicht geven in de kijk van Vlaamse ondernemingen op de Wetstraat.

Contactpersoon

imu - vzw - Altez