Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Preventieve juridische actie tegen boerenprotest in de haven van Zeebrugge werpt vruchten af

Preventieve juridische actie tegen boerenprotest in de haven van Zeebrugge werpt vruchten af

  • 20/03/2024

Voor donderdag 14 maart werd er een nieuw boerenprotest aangekondigd. De haven van Zeebrugge werd opnieuw geviseerd met filterblokkades. Volstrekt onaanvaardbaar en onverantwoord volgens Apzi-Voka West-Vlaanderen, de vereniging van Zeebrugse havenbedrijven. Apzi-Voka riep de landbouwers op om wilde acties definitief te staken en vroeg de verantwoordelijke politici een krachtdadige handhaving van de openbare orde. Er werd ook een éénzijdig verzoekschrift ingediend bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

De voorbije weken was er nog begrip voor de bezorgdheden van de landbouwers, ook al leidde dat tot miljoenen euro’s economische schade. Zo liep de schade voor de havenbedrijven in Zeebrugge op tot 50 miljoen euro tijdens de vorige boerenprotesten begin februari. Sinds 16 februari is er echter een akkoord tussen de Vlaamse regering en de landbouworganisaties en wordt er volop overleg gevoerd op Vlaams, federaal en Europees niveau. 

Het was voor Apzi-Voka niet aanvaardbaar dat een groep radicale landbouwers nu opnieuw de haven viseerde met blokkades, dit keer met het stikstofdecreet als inzet. “Ongenoegen, klachten, meningen moeten nu aan de overlegtafel geuit worden en niet op het terrein. Onze haven opnieuw bewust en doelgericht schade toebrengen, is totaal onaanvaardbaar en onverantwoord. We roepen de landbouwers dan ook op om op geen enkele manier werknemers van onze bedrijven of goederen in de haven de weg te versperren. Dit is onwettelijk. Het cliënteel van de havenbedrijven tolereert geen verdere vertragingen en vraagt ons om hiervoor de nodige maatregelen te nemen”, zegt Marc Adriansens, voorzitter van Apzi-Voka West-Vlaanderen. Voka vroeg aan de politieke overheden een krachtdadige handhaving van de openbare orde. “Havens zijn economische knooppunten en die moeten vrijgehouden worden. Elke inbreuk moet geverbaliseerd en gepenaliseerd worden”, stelt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “De maat is vol. Voor elke dag dat de haven van Zeebrugge wordt afgesloten, lijdt ze opnieuw minstens tien miljoen euro economische schade en reputatieschade in het buitenland.” 

Apzi-Voka West-Vlaanderen anticipeerde op de aangekondigde protesten door in de dagen voor de staking - met de steun van tal van leden - een éénzijdig verzoekschrift in te dienen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg. Ons verzoekschrift werd ontvankelijk verklaard door de rechter. Hiermee hadden we een drukkingsmiddel in handen om de blokkades - indien nodig - op straffe van dwangsommen op te laten heffen. Onze preventieve actie heeft zijn vruchten afgeworpen want er was tijdens de laatste boerenprotesten geen noemenswaardige hinder in de haven. Alle havenactiviteiten zijn hun normale gang kunnen gaan. Tumult zoals bij de vorige protesten van eind januari/begin februari hebben we hiermee succesvol kunnen afwenden.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag