Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ook West-Vlaamse ondernemingen geïmpacteerd door situatie in Rode Zee

Ook West-Vlaamse ondernemingen geïmpacteerd door situatie in Rode Zee

  • 19/01/2024

Vandaag publiceerde Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen verontrustende resultaten van een bevraging bij West-Vlaamse ondernemingen die het slachtoffer zijn van de gevolgen van de voortdurende aanvallen op schepen in de Rode Zee.

De resultaten tonen aan dat 8 op de 10 van de getroffen ondernemingen geconfronteerd worden met stijgende transportkosten. Deze kostenstijgingen komen er nu bestaande contracten voor zeevracht worden opengebroken. Expediteurs en rederijen vragen bijkomende risicopremies wanneer schepen langs de Rode Zee varen, of toeslagen als zij de vaarroute langs Kaap de Goede Hoop nemen. 

Meer dan 75% van de getroffen ondernemingen meldt ook ernstige verstoringen in hun bevoorradingsketens door het schrappen van transporten en de omleiding van de zeevaart via Kaap de Goede Hoop. Hierdoor lopen levertermijnen voor import en export op, waardoor enkele bedrijven noodgedwongen uitwijken naar de luchtvaart voor transport van goederen, met bijkomende hoge transportkosten tot gevolg. 

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen, wijst op de aanzienlijke druk die deze situatie legt op ondernemingen, die al te maken hebben met de gevolgen van recente energie- en inflatiecrises en gestegen kosten moesten doorrekenen. Nog extra kosten aanrekenen, is daarom voor veel bedrijven momenteel geen optie. Bedrijven worden gedwongen te kiezen tussen het verlagen van hun eigen winstmarges of het nemen van drastische maatregelen zoals het weigeren van orders en invoeren van productiestops. "We bevinden ons in een situatie waarin bevoorradingsketens nog meer onder druk komen te staan, en meer bedrijven dreigen getroffen te worden. Het mogelijke spillover-effect van deze crisis mogen we niet onderschatten", benadrukt Bert Mons. 

Rust moet terugkeren

Voka West-Vlaanderen waarschuwt daarom ook voor de groeiende druk op globalisering en wereldhandel als gevolg van de huidige geopolitieke ontwikkelingen. De recente bevraging benadrukt de noodzaak van veerkracht en flexibiliteit van ondernemingen in deze uitdagende tijden. Uit de resultaten blijkt dat enkele bedrijven proactief reageren op de crisis door alternatieve bronnen van grondstoffen aan te boren. Ook overwegen sommige ondernemers delen van het productieproces terug naar Europa te halen. Toch moet er opgemerkt worden dat niet alle ondernemingen deze alternatieven tot hun beschikking hebben, waardoor sommige bedrijven mogelijk niet zonder blijvende schade uit deze crisis zullen komen. 

De gevolgen van de verstoorde zeevaart in de Rode Zee onderstrepen de kwetsbaarheid van ons economisch weefsel, onze bevoorradingsketens en mondiale handelsroutes. Voka West-Vlaanderen benadrukt de noodzaak van gecoördineerde maatregelen op Europees niveau om de impact van deze crisis op onze ondernemingen te beperken. “Het is van essentieel belang dat de rust in de regio snel terugkeert, zodat de normale doorvaart kan worden hervat in het belang van onze economie”, besluit Bert Mons.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag