Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • ‘Nauwere samenwerking tussen publieke en private sector moet drugsmaffia terugdringen’

‘Nauwere samenwerking tussen publieke en private sector moet drugsmaffia terugdringen’

  • 16/11/2023

Politie en douane zullen dit jaar opnieuw een recordhoeveelheid drugs in beslag nemen in de Antwerpse haven. De havens van Antwerpen en Rotterdam blijven dus belangrijke doorvoerstations voor de drugsmaffia om cocaïne tot bij hun eindklanten, de gebruikers te brengen. Alfaport Voka, de koepel van private havenbedrijven, pleit voor een nog nauwere samenwerking tussen de private sector en de overheid om het drugsprobleem terug te dringen.

Controles in het havengebied zijn een belangrijk element in de strijd tegen de drugsmaffia. Daarbij wordt vaak gesproken over de 100% scanning van containers door de douane. Voor de private sector vormt die scanning een belangrijk element, maar niet het enige zaligmakende middel in de strijd tegen drugs. Stephan Vanfraechem, algemeen directeur van Alfaport Voka: 'We hebben nood aan een integrale ketenbenadering. Dat begint bij de voordeur in Zuid-Amerika waar de drugs vertrekken. Door daar meer én vooral beter te controleren en te scannen, moeten we vermijden dat drugs überhaupt vertrekken. Die data uit de bronlanden moeten we naast de ​ informatie van de publieke en de private sector in Europa leggen. Zo maak je een digitale risicoanalyse die je vervolgens kan koppelen aan onze uitgebreide kennis van criminele netwerken. Dat moet de basis zijn voor gerichte selectie van risicocontainers die dan effectief gescand worden. Maar laat ons dat wel gericht en efficiënt doen. Zo verhogen we de pakkans zonder de normale flow in de haven zwaar te verstoren.'

​In het licht van de recente geweldincidenten drukt Vanfraechem ook op het versterken van de politieaanwezigheid in het havengebied. 'De invoer van drugs zorgt voor een veiligheidsrisico in de haven maar ook daarbuiten. Die illegale activiteiten verstoren de normale (legale) in- en uitvoer van goederen via onze haven(s). Ook de private sector ondervindt dit. Medewerkers van havenbedrijven worden bedreigd. Als we dit willen stoppen, moeten we niet enkel investeren in een verhoogde aanwezigheid van politie in het havengebied maar moeten we onze medewerkers nog meer bewust maken van de gevaren.’

​De private havensector investeert daarom al sinds 2019 in een bewustmakingscampagne (www.onzehavendrugsvrij.be) voor havenmedewerkers. In nauwe samenwerking met de bevoegde politiediensten informeren Alfaport Voka en Cepa medewerkers van havenbedrijven via de website en met extra campagnemateriaal (folders, affiches, videocontent, ...) over wat mogelijk verdachte handelingen of -vragen zijn. Vanfraechem: 'We zetten die campagne verder en maken ze nog gerichter. Zo wordt er binnenkort een extra brochure voor medewerkers van scheepsagenten en expediteurs gelanceerd. De feedback die we krijgen van de politiediensten is dat deze aanpak werkt en dat de meldingen via het anonieme meldpunt waardevol zijn voor het politieonderzoek.'

Contactpersoon

Pieter Leuridan

Communicatiemanager