Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Extra 600 meter kade eerste stap in uitbreiding roroterminal ICO

Extra 600 meter kade eerste stap in uitbreiding roroterminal ICO

  • 14/06/2024

Port of Antwerp-Bruges stelt in het Zuidelijk Kanaaldok 600 meter extra kaaimuur beschikbaar voor uitbreiding van roro- en stukgoedbehandelaar ICO. De nieuwe aanlegstrook is diep en lang genoeg voor 2 grote autoschepen. Tegelijk werd gestart met verwijderen van grondoverschotten aan land, zodat er plaats komt voor 32 hectare autoterminal.

Extra 600 meter kade eerste stap in uitbreiding roroterminal ICO

In de achterhaven van Zeebrugge werkt Port of Antwerp-Bruges de laatste zone van het Zuidelijk Kanaaldok af, nadat in 2022 gestart werd met het bouwen van het ontbrekende deel van 1.071 meter kaaimuur aan de Bastenakenkade. Daarvan is nu de eerste fase van 600 meter klaar voor gebruik. Baggerbedrijf DEME groef de bovenste grondlaag langs de kaaimuur af en verwijderde de onderlaag tot een diepte van 8,5 meter. Daardoor kunnen bij concessiehouder International Car Operators (ICO) voortaan 2 grote roroschepen aanmeren. Het vrijmaken van de resterende bijna 600 meter kade wordt later gepland. 

Een tweede deel van de huidige werken bestaat uit het afgraven van grondoverschotten op de achterliggende 32 hectare. Deze site wordt genivelleerd en bouwrijp gemaakt, zodat ICO er zijn terminal kan uitbreiden met parkeerstroken, een parkeergebouw en voorzieningen voor de inspectie van voertuigen. 

“Dankzij deze nieuwe kaai vergroten we onze capaciteit voor het ontvangen van schepen. Het verhoogt ook de veiligheid doordat we het scheepsverkeer beter kunnen spreiden”, zegt managing director Alain Guillemyn van International Car Operators. Hij werd in april de interne opvolger van Marc Adriansens, die na een lange managementloopbaan voorzitter van ICO werd. De extra aanmeermogelijkheden komen rechtstreeks de business ten goede. “Zo verminderen we de rijafstanden van de afgeleverde voertuigen naar hun tijdelijke stelplaats op het terrein. De volgende fase waarin we 32 hectare verder zullen inrichten, zal de afstand tussen de parkeergarages en de interne spoorweg nog eens aanzienlijk verkleinen. Dit project optimaliseert het werk op de terminal en vermindert tegelijk de relatieve CO2-uitstoot.” 

Parkeergebouw 

“De aanleg van dit kadegedeelte kostte 30 miljoen euro, het vrijmaken 44 miljoen euro”, zegt Rob Smeets, COO van Port of Antwerp-Bruges. “Het project is een schoolvoorbeeld van haveninbreiding: op een slimme manier gebruik maken van de bestaande ruimte en infrastructuur. Ten eerste maken Port of Antwerp-Bruges, DEME en ICO zowel tijdens als na de werken gebruik van de aanwezige haveninfrastructuur zoals de kaaimuur, dok, spoorlijn en weg. Ten tweede zal ICO inzetten op verticaal ruimtegebruik door de voertuigen in parkeergarages te ‘stapelen’.” 

DEME verwijderde bijna één miljoen m3 zand- en kleigrond. “Die wordt voor verschillende zaken in de haven gebruikt. Een deel werd afgevoerd voor het verder invullen van de oostelijke strekdam in de voorhaven, een deel werd ingezet voor het verhogen van het terrein voor de toekomstige truckparking nabij de A11 en een gedeelte wordt gebruikt voor het nivelleren van de terminal zelf”, zegt Dirk De fauw, ondervoorzitter van Port of Antwerp-Bruges. (RJ - Foto MVN)

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie