Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Hoe combineer je winstgevendheid met sociale en milieubewuste bedrijfsvoering?

Hoe combineer je winstgevendheid met sociale en milieubewuste bedrijfsvoering?

  • 27/03/2024

In dit magazine hebben we al diverse Limburgse bedrijven in de kijker gezet die zich via het VCDO-programma actief inzetten voor duurzaam ondernemen. Deze onder­nemers bouwen aan een toekomst­gericht bedrijfsbeleid, ondersteund door ervaren duurzaamheids­experten. Enter Stef Van Looveren en Eddy Willems, experten in de Evaluatiecommissie van het VCDO. Hoe helpen zij ondernemers op weg naar een duurzame(re) toekomst?

Momenteel doorlopen meer dan 70 Limburgse bedrijven en organisaties het VCDO-traject”, bevestigt Eddy Willems, voorzitter van de Evaluatiecommissie VCDO Limburg. “Die deelnemersgroep is erg divers samengesteld, van handelszaken tot grote maakbedrijven en van logistieke spelers tot ziekenhuizen. Opvallend is ook dat bedrijven in energie-intensieve sectoren – denk aan de cement- en betonindustrie, de voedingssector en de staalindustrie – een extra tandje bijsteken om hun imago op te krikken. Kijk bijvoorbeeld naar een marktspeler als Orbix, die vorig jaar de prestigieuze Limburgse Innovatie Award in de wacht sleepte met de gepatenteerde CO2-gebonden Carbstone-technologie.”

Meten is weten
Zowel Eddy Willems als Stef Van Looveren dragen als VCDO-expert hun steentje bij aan de verankering van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het Limburgse bedrijfsleven. Ook met hun bedrijf leveren ze waardevol advies. Stef doet dit als medezaakvoerder van Vlegel Technology, dat vanuit het hoofdkantoor in Genk industriële software voor fabrieken en bedrijven bouwt. “We bouwen mee aan de digitale en duurzame fabrieken van morgen”, aldus Stef. “Vanuit het alom bekende motto ‘meten is weten’ zetten we maximaal in op het verzamelen en activeren van machine-, energie- en procesdata om bedrijven efficiënter te laten werken. Zo gaan we steeds op maat van de noden van onze klant de meest kostenefficiënte oplossing bouwen. Daarbij gebruiken we de kracht van gecombineerde databronnen en slimme apparaten als hefboom voor een duurzamere bedrijfsvoering.”

Een VCDO traject biedt ondernemingen een stevig houvast om duurzaam ondernemen te verankeren in de bedrijfsvoering. - Eddy Willems, M-Tech

Integrale aanpak van omgevings­vraagstukken
Eddy is als commercieel directeur aan de slag bij de in 1999 opgerichte M-Tech Group. Vanuit diverse locaties in ons land – Deerlijk, Gent, Brussel,  Hasselt en Namen – en Nederland begeleidt en adviseert dit kantoor bedrijven bij omgevingsvraagstukken, in de breedste zin van het woord. “Met ons team van zo’n 80 medewerkers gidsen we ondernemers door de jungle van omgevingsvergunningsaanvragen, milieueffecten, omgevingsveiligheidsrapporten en planologische dossiers. Recent hebben we daar ook het begeleiden van bedrijven bij het implementeren van duurzaamheidsaspecten in de onderneming aan toegevoegd. Klanten appreciëren onze integrale, holistische benadering van omgevings- en duurzaamheidsvraagstukken.”

Krachtige synergie
Als je de dienstverlening van beide marktspelers combineert, dan krijg je een krachtige synergie tussen geavanceerde technologische duurzaamheidsoplossingen en diepgaand advies over ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen. Een mogelijke samenwerking tussen Vlegel Technology en M-Tech kan ondernemers dan ook heel wat waardevolle tools in duurzaam ondernemen opleveren. Stef licht toe: “Terwijl M-Tech focust op begeleiding en ondersteuning, zijn we met Vlegel Technology eerder facilitator en aanbieder van hands-on technische oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen en reduceren van sluimerverbruik op de werkvloer, slimme sturing van machines en processen en de toepassing van load balancing voor een optimale balans in je energieverbruik.”

“Vlegel Technology is zeker een interessante partner voor ons, omdat het team van Stef in kaart brengt waar een bedrijf energiewinst kan boeken”, vult Eddy aan. “Met M-Tech Group kunnen we dan weer een bruggenbouwer zijn tussen een ondernemer en externe partners die hem of haar helpen bij het uitbouwen van een duurzaamheidsplan. Een voorbeeld hiervan is de hemelwaterverordening die ondernemingen nieuwe spelregels oplegt voor de opvang en het (her)gebruik van regenwater. Op basis van ons netwerk kunnen we partners aanreiken die hiervoor de nodige technologie aanbieden. Een ander voorbeeld is het ontharden van bedrijfssites. Ook hier kunnen we vraag en aanbod op elkaar afstemmen.”

Een succesvolle duurzaam­heids­strategie start met meten, analyseren en awareness creëren bij alle betrokken stakeholders. - Stef Van Looveren, Vlegel Technology

Investeren in (quick) scans
Zowel Eddy als Stef blijven verbaasd over de hoeveelheid energie die anno 2024 onbewust verloren gaat in bedrijven. “Door die in kaart te brengen en consequent aan te pakken, zijn onze diensten vaak al na enkele weken of maanden terugverdiend”, zeggen ze in koor. “Vanuit de VCDO-Evaluatiecommissie promoten we trouwens volop het uitvoeren van de nodige scans, zowel met betrekking tot een conformiteitscheck als het energieverbruik. Van CO2-uitstoot tot piekverbruik, een succesvolle duurzaamheidsstrategie start met grondige analyses, het creëren van awareness bij interne en externe stakeholders en het aanpakken van (verborgen) energiekosten.”

Contactpersoon

Ilse Briers

Adviseur Duurzaam Ondernemen

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?

Artikel uit publicatie