Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • EU-burgers kunnen meteen aan het werk in ons land

EU-burgers kunnen meteen aan het werk in ons land

  • 21/03/2024

Door een nieuw KB van staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor kunnen EU-burgers meteen aan het werk in ons land. Voortaan kunnen zij een Belgisch arbeidscontact afsluiten met hun eigen nationale identiteitskaart of paspoort. De Moor stelde de maatregel vandaag voor tijdens een bezoek aan de Gentse softwarebedrijf Teamleader, samen met Voka Oost-Vlaanderen.

Nicole de Moor: “Veel bedrijven komen vandaag handen te kort. Als zij werknemers uit EU-landen willen aanwerven, moet dat snel kunnen gaan. We schrappen daarom verouderde en overbodige procedures. Ook voor gemeentes betekent dat veel minder werk. Als mensen willen bijdragen aan onze economie en welvaart, moet het snel kunnen gaan.”

Vorig jaar sloten 31.438 EU-burgers een arbeidscontract af in ons land of gingen aan de slag als zelfstandige. Tot nog toe was de praktijk dat zij eerst een aanvraag tot inschrijving moesten doen bij het loket van de gemeente. Daar kregen zij een tijdelijk document, de ‘aanvraag voor een verklaring van inschrijving’ of bijlage 19. Met dat document konden zij dan bij de werkgever een arbeidscontract afsluiten. Daarna moesten zij opnieuw naar het loket van de gemeente om met dat arbeidscontract een elektronische verblijfskaart aan te vragen. Kortom, een erg omslachtige en belastende procedure voor alle betrokkenen.

Door te zorgen dat EU-burgers onmiddellijk een arbeidscontract kunnen afsluiten, kunnen zij meteen aan de slag. Met dat contract kunnen zij zich dan inschrijven in hun gemeente.

Hilde Schuddinck, gedelegeerd bestuurder Voka Oost-Vlaanderen: “Om onze economische groei -en dus onze welvaart- in de toekomst mogelijk te maken, zullen we specifiek talent vanuit de EU en daarbuiten naar onze regio moeten halen. De krapte op de arbeidsmarkt is immers nergens zo groot als in Oost-Vlaanderen. Elk initiatief die procedures verlicht, is dan ook broodnodig en erg welkom.”

Jeroen De Wit, CEO Teamleader: “Om als Belgische scale-up succesvol te zijn, is het cruciaal om het juiste talent in huis te hebben. En talent, dat kent natuurlijk geen grenzen. Wanneer we een vacature invullen, gaan we op zoek naar de juiste skills en fit en niet alleen naar bepaalde diploma's of achtergrond. Op dit moment stellen we bij Teamleader dan ook al mensen van 22 verschillende nationaliteiten te werk, en gezien de war for talent zal dat aantal wellicht in de toekomst nog verder toenemen.”

Ook voor steden en gemeentes betekent de rechtstreekse aanwerving een aanzienlijke besparing qua werklast. Voortaan zal nog maar één loketbezoek nodig zijn, voor het aanvragen van de elektronische verblijfskaart.

Isabelle Heyndrickx, Gents schepen van burgerzaken: “Vorig jaar mochten we in Gent 4.182 nieuwe werknemers uit de EU verwelkomen. De geschrapte procedures zorgen vooral voor een duidelijke administratieve vereenvoudiging bij de aanvrager. Dit zal bij zowel werkgever als werknemer een duidelijke efficiëntiewinst teweegbrengen. We danken staatssecretaris De Moor voor haar daadkracht en zo de administratie voor werkgever en werknemer tot een minimum te beperken.”

De belangrijkste nationaliteiten van EU-burgers die zich vorig jaar inschreven als werknemer of zelfstandige in ons land zijn Roemenen (9.028 personen), Fransen (4.474), Spanjaarden (2.828), Italianen (2.740), Bulgaren (2.515), Polen (2.354) en Nederlanders (1.831).

Er wordt gemikt op 1 juni voor de inwerkingtreding van het KB. Deze maatregel maakt ook deel uit van het wetboek gecontroleerde migratie dat de Moor aan de regering voorlegt.

Bron: Kabinet Nicole de Moor

Contactpersoon

Hilde Schuddinck

Gedelegeerd Bestuurder