Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “De logistieke hub van Brussels Airport is essentieel voor de Vlaamse welvaart”

“De logistieke hub van Brussels Airport is essentieel voor de Vlaamse welvaart”

  • 15/05/2024

Brussels Airport is niet alleen het startpunt van vakanties, maar ook een belangrijke logistieke draaischijf voor de Vlaamse economie. Tal van bedrijven rekenen op de diensten van de luchthaven voor hun export en import. Geert Aerts, Chief Cargo & Real Estate Officer bij Brussel Airport, kadert het belang van de cargo-activiteiten en licht toe waarom de luchthaven zich ook in de toekomst verder moet kunnen ontwikkelen. 

De nieuwe omgevingsvergunning die Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir toekende (zie kaderstuk), garandeert dat Brussels Airport de komende jaren haar activiteiten kan verderzetten. Op langere termijn is er echter onzekerheid over de toekomstige groei en verdere ontwikkeling.  

Dat is geen detail, want als tweede economische groeipool van Vlaanderen speelt de luchthaven een cruciale rol in onze welvaart. Die kracht heeft Brussels Airport niet uitsluitend te danken aan de passagiersoperaties, maar ook voor een aanzienlijk deel aan de logistieke activiteiten. Geert Aerts, Chief Cargo & Real Estate Officer bij Brussel Airport, staaft een en ander met cijfers: “In 2023 verscheepten we 701.000 ton vracht en de cargo-activiteiten geven werkgelegenheid aan 7.000 mensen. In totaal draagt de luchthaven 2% bij aan het BBP, meer dan één vijfde daarvan komt van het cargo-ecosysteem. Reken daar de indirecte jobs en economische waarde bij van de bedrijven die via ons importeren en exporteren en je beseft hoe belangrijk de luchthaven is.” 

Geert Aerts

Inzet op farma loont

Onze regio kent verschillende grote spelers, innovators en fabrikanten die rekenen op een sterke logistieke hub om hun producten wereldwijd aan de man te brengen. “Vlaanderen is sowieso een exporteconomie én een logistiek land, onder andere dankzij onze centrale ligging”, verklaart Aerts. “Een van de speerpuntsectoren van de economie waar de luchthaven actief op inzet en mee samenwerkt is de belangrijke farma-industrie. We hebben de grootste temperatuurgecontroleerde magazijnen van Europa, dankzij onze airside-farmatransporten kunnen we geneesmiddelen gekoeld van stockage tot vrachtruim brengen, onze specialisatie in expressdiensten maakt de meest tijdkritische transporten mogelijk, dankzij doorgedreven digitalisering zijn controleprocedures enorm tijdsefficiënt geworden… Zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Die keuze om in te zetten op farma, is niet toevallig. Grote spelers als J&J, Janssen Pharmaceutica of Pfizer zitten hier omwille van de sterke academische kennis, maar ook omdat België enorm in R&D investeert. Zet daar een sterke logistieke partner bij en je creëert een ideale cocktail. Gemiddeld is farma in Europese luchthavens goed voor 7% van de vracht. Op Brussels Airport is dat 20%.

Toch onderschatten mensen het belang van een sterke logistieke keten in die cocktail, klinkt het bij Aerts. “Al heb je de beste uitvindingen en fabriceer je de beste producten, als je ze niet snel en in topconditie bij de eindgebruiker krijgt, heeft het geen waarde. De jaarlijkse exportwaarde van wat die farmabedrijven produceren, bedraagt zo’n 100 miljard euro. Wij, en bij uitbreiding Vlaanderen, kunnen ons niet permitteren daar niet op in te zetten. Onze luchthaven is echt een vestings- en investeringsargument voor de farma, maar zeker ook andere sectoren zoals de machine-industrie en andere die rekenen op onze diensten. De luchthaven moet dus ook in de toekomst deze rol kunnen blijven spelen!” 

cargo bxl

Samenwerking stimuleren

Het cargo-ecosysteem van Brussels Airport is gestoeld op samenwerking. In de community- en belangenorganisatie Air Cargo Belgium, waarvan Geert Aerts voorzitter is, bundelen 161 luchthavenbedrijven de krachten om op zoek te gaan naar efficiëntiewinsten, innovaties en duurzame initiatieven. Ook met de federale agentschappen zoals douane en het federale voedselagentschap wordt nauw samengewerkt. Allemaal met oog op een snelle en efficiënte logistieke ketting. “Handelen als een hecht ecosysteem is een troef en stelt ons in staat om een pioniersrol te spelen”, zegt Aerts.

“De Brucloud is zo’n voorbeeld. Dat is een digitaal platform waarin alle cargo-stakeholders data en applicaties op een transparante manier delen. Moet ieder dit voor zich doen, is dat niet alleen een enorme investering, dan ga je nooit gedeelde best practices krijgen. Het zorgt er ook voor dat we aantrekkelijk zijn als bestemming omwille van vlotte afhandeling en verwerking.” 

De exportwaarde van farmaproducten bedraagt jaarlijks 100 miljard euro. Brussels Airport is een cruciale ondersteunende logistieke partner en katalysator voor deze en vele andere sectoren.

Geert Aerts - Chief Cargo & Real Estate Officer bij Brussel Airport

Een ander resultaat van die samenwerking is het Animal Care en Inspection Center (ACIC). Iets waar BAC wereldwijd topspeler in is, benadrukt Aerts: “Dankzij dit centrum is er op de luchthaven één enkel punt waar alle levende dieren passeren – waaronder zelfs nijlpaarden en tijgers – die toekomen of vertrekken. We hebben geïnvesteerd in de perfecte omstandigheden voor dier én personeel. Dat zorgt ervoor dat controles sneller verlopen en dat de dieren met het nodige welzijn ondergebracht worden. We merken dat klanten daarom echt voor Brussel kiezen als bestemming.”

“Maar er is zoveel meer: de luchthaven speelt ook een voortrekkersrol in Stargate. Dat is een project om de luchtvaart te verduurzamen in het kader van de European Green. Ons grondtransport willen we tegen 2030 helemaal geëlektrificeerd zien, we bieden duurzame vliegtuigbrandstof voor lagere uitstoot, we bouwen de intermodaliteit uit…”

Het mag duidelijk zijn dat Brussels Airport de komende jaren volop zal blijven werken aan de versterking van de connectiviteit zowel voor goederen als passagiers, Europees en intercontinentaal.. Aan de overheid om deze groeimotor ook na 2032 en op langere termijn de nodige groeikansen te geven!  

Nieuwe omgevingsvergunning: bezorgdheid over verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor de luchthaven na 2032

Brussels Airport kreeg op vrijdag 29 maart een nieuwe omgevingsvergunning van onbepaalde duur, verleend door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Dankzij deze beslissing kan Brussels Airport haar activiteiten verderzetten. Met deze vergunning is er op korte termijn groei en verdere ontwikkeling mogelijk. De luchthaven wil dat realiseren, rekening houdend met een evenwicht tussen het vervullen van haar sociaaleconomische rol en het verzekeren van connectiviteit enerzijds, en de impact op de omgeving anderzijds.

Deze vergunning bevat echter ook verregaande exploitatiebeperkingen. De beperking op het aantal vliegbewegingen die de vergunning oplegt, treft de toekomst van het hele ecosysteem op de luchthaven. 240.000 vliegbewegingen per jaar geeft een groeimarge tot 2032, maar er zal een bijstelling nodig zijn om daarna verder te groeien. Daarnaast bevat de vergunning ook strenge reductiedoelstellingen op vlak van geluid.  

Dergelijke exploitatiebeperkingen mogen slechts worden ingevoerd na het volgen van de Europese “Evenwichtige Aanpak”-verordening. Het resultaat van deze procedure zal moeten aantonen of de voorliggende maatregelen effectief kunnen opgelegd worden, of moeten bijgestuurd worden.  

Voka – KvK Vlaams-Brabant is evenzeer bezorgd over de exploitatiebeperkingen in de vergunning en het toekomstperspectief van de luchthaven: "Voka rekent erop dat het harde plafond op vluchten kan worden doorbroken door technologische ontwikkelingen en innovatie in de luchtvaartindustrie met steeds stillere en zuinigere vliegtuigen. Deze omgevingsvergunning houdt hier nog geen rekening mee en mag dan ook geen eindpunt zijn voor een duurzame groei van de luchthaven", zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Vlaams-Brabant.

"Brussels Airport is van levensbelang voor de Vlaamse en Belgische economie. Naast de Vlaamse zeehavens is de nationale luchthaven de belangrijkste toegangspoort voor internationale handel in ons land. De luchthaven moet kunnen blijven meegroeien met de economie.”

Contactpersoon

Helena Polfliet

Adviseur Belangenbehartiging Noord-Rand & Woordvoerder Politiek Memorandum Luchthaven

Proximus

Artikel uit publicatie