Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • "Als lokaal Voka-ambassadeur ben ik een bruggenbouwer tussen de stad en mijn collega-ondernemers."

"Als lokaal Voka-ambassadeur ben ik een bruggenbouwer tussen de stad en mijn collega-ondernemers."

  • 04/06/2023

In 2022 installeerde Voka – KvK Limburg in elk van de 42 Limburgse gemeenten een Voka-ambassadeur. Het doel? Lokale besturen en ondernemers connecteren, oplossingen vinden voor knelpunten en nieuwe opportuniteiten ontdekken. Een van die lokale Voka-ambassadeurs is Karlien De Turck. Hoe blikt zij terug op het voorbije jaar?

Nieuwe professionele uitdaging

In juni 2022 nam Karlien een ingrijpende professionele beslissing. Toen trok ze immers de deur achter zich dicht van Kaasbrik, het bedrijf van familie De Turck waarvan ze jarenlang CEO was. Vandaag is ze actief in een sector die best wat raakvlakken heeft met de verwerking van kaas: de productie van wijn, op een zo duurzaam mogelijke manier. Hiervoor werken Karlien en haar echtgenoot samen met wijnbouwers – vader en zoon – in de Franse Beaujolais-streek.
 

Karlien & Philippe


Lokale info capteren

Naast deze nieuwe activiteit is Karlien sinds vorig jaar ook actief in de wereld van M&A, waarbij ze investeert in jonge, maar vooral beloftevolle bedrijven. En uiteraard blijft ze actief als lokaal ambassadeur Halen, in combinatie met het voorzitterschap van de lokale ondernemersclub H2O. “Beide taken doe ik met veel plezier en toewijding”, vertelt Karlien. “Als ambassadeur zie ik dat het contact tussen het lokale bestuur en de ondernemers niet altijd vlot verloopt. Soms zijn de obstakels ook gewoon te groot om alleen te overwinnen. Als bruggenbouwer tussen beide partijen zorg ik voor een vlotte uitwisseling van info.”

"Een open dialoog tussen lokale besturen en ondernemers effent de weg voor mooie realisaties."
- Karlien De Turck, zaakvoerder Camileon

“Karlien en haar collega-ambassadeurs spelen effectief een belangrijke faciliterende rol in heikele dossiers, zoals over omgevingsvergunningen, mobiliteit of ruimtelijke ordening”, bevestigt Philippe Reyners, adviseur belangenbehartiging bij Voka – KvK Limburg. “Tegelijk capteren ze als ‘antenne’ waardevolle lokale info, waarbij ze ons actief mogelijke problematieken of opportuniteiten signaleren.”

Visie en open dialoog

In Halen en Herk-de-Stad – het werkterrein van Karlien als voorzitter van de lokale ondernemersclub H2O – liggen ondernemers vooral wakker van een sterke servicegraad vanuit het lokale bestuur, de nood aan extra bedrijventerreinen en een vlotte mobiliteit. “Onze ondernemers verwachten zowel een kordate aanpak van knelpunten als een duidelijke visie op lange termijn. En uiteraard ook een open dialoog, om zo gezamenlijke doelen te kunnen realiseren. Dit geven we altijd duidelijk aan vanuit het H2O-bestuur”, geeft Karlien aan. “De stad Halen pakte dat goed aan bij de doortochtherinrichting van het stadscentrum en de aanleg van een veiligere schoolomgeving aan het bedrijventerrein Halensbroek.”
 

Karlien & Philippe


Ruimtepact 2040

“Uit onze contacten met Limburgse ondernemers en lokale besturen blijkt dat het Ruimtepact 2040 een hot topic is in onze provincie”, geeft Philippe aan. “Eind vorig jaar keurde de Limburgse provincieraad de eerste versie goed. De provincie wil de kernen van steden en gemeenten versterken, maar tegelijk ook de open ruimte sparen. Een ambitieuze doelstelling, maar als we onze welvaartsgraad willen behouden, is er toch nood aan bijkomende ruimte voor bedrijvigheid. Bij Voka – KvK Limburg krijgen we erg veel vragen van ondernemers die willen investeren, maar hiervoor geen ruimte vinden.”

Hart voor onderwijs

Een ander thema dat Karlien graag wil aanhalen, is de link tussen ondernemen en onderwijs. “Met onze Ondernemersclub H2O willen we een dynamiek op gang brengen om het lokale bedrijfsleven en het onderwijs dichter bij elkaar te brengen. Zo moedigen we bedrijfsleiders uit Halen en Herk-de-Stad aan om via spreekbeurten op scholen leerlingen enthousiast te maken voor lokaal ondernemerschap en technische jobs. Sommige bedrijven werken al met de school samen en willen dit nog versterken. Een mooi voorbeeld van hoe we kennis en expertise delen met elkaar!””

"Voka-ambassadeurs spelen een belangrijke faciliterende rol in heikele dossiers."
- Philippe Reyners, adviseur belangenbehartiging Voka - KvK Limburg

Contactpersoon

Philippe Reyners

Adviseur Belangenbehartiging

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?

Artikel uit publicatie