Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Agref streeft naar waterneutraal beton

Agref streeft naar waterneutraal beton

  • 12/04/2024

Betonspecialist Agref uit Wetteren wil zo snel mogelijk zelfvoorzienend zijn op watervlak. Het bedrijf leverde in het recente verleden al enkele inspanningen, maar de VLAIO-waterscan brengt nu alles in een stroomversnelling. “Met een extra opvangtank voor hemelwater en het hergebruik van ons gezuiverd spoelwater moeten we de laatste gaatjes kunnen dichtrijden.”

 

Zaakvoerder Martin De Witte van Agref vertelt dat de productie van architectonisch beton behoorlijk wat water verbruikt. 

Tekst Laurens Fagard - foto Wim Kempenaers

Dat de productie van beton onlosmakelijk verbonden is met waterverbruik, hoeft geen betoog. Betonbedrijven hebben hun waterhuishouding dus best op orde. Dat is voor Agref niet anders. Het Wetters bedrijf is gespecialiseerd in architectonisch beton en maakt overwegend balkons voor appartementsgebouwen. Daarnaast legt het zich ook toe op onder meer dorpels, gevelplinten en dekstenen, uitsluitend voor de Belgische markt. 

“Onze productie verbruikt op jaarbasis behoorlijk wat water”, vertelt zaakvoerder Martin De Witte. “Doordat we blijven groeien en dit jaar een verlenging van onze milieuvergunning in aanvraag is, besloten we ons verbruik verder te analyseren. Het is zo dat de VLAIO-waterscan op onze radar kwam en uitgevoerd werd. Uit dat rapport kwamen heel wat suggesties over hoe je zelfvoorziening verder aanpakt.”

Geen grondwater meer

Jaarlijks verbruikt Agref bijna 2.000 m³ water. Dat verbruik is onderverdeeld in 100 m³ leidingwater, 1.190 m³ hemelwater en 624 m³ grondwater. “Ongeveer 224 m³ is voor huishoudelijk verbruik. De rest is ongeveer gelijk verdeeld over de betonproductieprocessen: van betonopname tot het uitwassen van beton en de reiniging van de betonmengers. We hebben wel al tanks die hemelwater opvangen, maar vooral de hoeveelheid grondwater deed me schrikken. Als je bovendien meer dan 500 m³ grondwater oppompt ben je een grootverbruiker en val je onder een strengere milieuwetgeving. We besloten meteen actie te ondernemen.”

Onlangs werd een nagelnieuwe watertank geïnstalleerd op de terreinen van Agref. “De bijkomende tank kan nog eens 100 m³ extra hemelwater opvangen. De komende maanden zullen we bekijken of dit volstaat om de zomer te overbruggen. Op termijn moet het mogelijk zijn om onze processen integraal op regenwater te doen draaien. Met een gemiddelde neerslag in België van 70 liter per vierkante meter op maandbasis, kan ik op jaarbasis zeker 5.000 m³ water opvangen. De uitdaging is vooral om het water op een zo efficiënt mogelijke manier op te vangen. Vroeger ging het regenwater van ons dak naar drie waterputten. Als het veel regende, liepen die over en ging het overtollige water naar een grote vijver naast ons bedrijf. Dat water willen we dus zo goed als mogelijk opvangen en zelf gebruiken.”

Op termijn willen we integraal op regenwater draaien”

Martin De Witte, zaakvoerder Agref

Hoewel er financieel gezien voor Martin weinig voordeel bij te rapen valt, is de investering eerder gericht op beschikbaarheid van water. “De watertank zelf kost zo’n 10.000 euro. Daarbovenop komen nog eens 40.000 euro kosten aan installatie. Een totaalbedrag dat je er zelfs op twintig jaar nog niet uithaalt. Daar is het ons ook niet om te doen. De wetgeving verandert alsmaar sneller en elk bedrijf zal stappen moeten zetten richting waterneutraliteit. Als de nieuwe watertank het huidige verbruik niet volledig dekt, komt er hoe dan ook één extra.”

(lees verder onder de foto)

Naast de bestaande watertanks die hemelwater opvangen werd onlangs nog een nagelnieuwe watertank geïnstalleerd. Deze kan nog eens 100 m³ hemelwater opvangen. 

Afvalwater zuiveren

Naast een felle vermindering van leidingwater, zet Agref ook in op maatregelen om het afvalwater na zuivering zoveel mogelijk te recupereren als spoelwater. “Het afvalwater van onze betonproductie zuiveren we al sterk. We scheiden de grote van de kleine fractie waarna het water nadien door een kamerfilterpers gaat. Wat overblijft, is zuiver water dat rechtstreeks de vijver ingaat. De overige cementresten voeren we nu nog in een container af. We bekijken nog of we die resten op termijn kunnen gebruiken in andere toepassingen.”

Het spoelwater gebruiken om beton mee te maken, is niet mogelijk vanwege de kwaliteit. “We behandelen ons beton met zuren en wassen het af met regenwater. Door die mengeling is water niet meer neutraal van pH-waarde. Met onze zuiveringsinstallatie krijgen we dat wel weer op een goed niveau, maar de sulfaten blijven erin. Die hebben dan weer een invloed op de kleur van het beton. Doordat we ons richten op architectonisch beton, speelt dat wel een grote rol.”

Hoogovenslakken

Naast de inspanningen op watergebied, wil Agref ook energieneutraal worden. “Momenteel hebben we 1.500 zonnepanelen liggen die 300 MWh per jaar opleveren en afgestemd zijn op hetzelfde verbruik. Op dit moment moet ik nog altijd 150 MWh inkopen omdat onze productie start om 5 uur ‘s ochtends wanneer er nog geen zon te zien is. Vandaar dat we nu 400.000 euro geïnvesteerd hebben in een batterijpark. Zo kunnen we de energie in de namiddag opslaan om ‘s morgens te gebruiken. En ook op productniveau doen we samen met onze leverancier testen op CO2-neutraal cement dat qua samenstelling bestaat uit hoogovenslakken, een restproduct van de staalindustrie. Als kleine kmo proberen we zo onze impact verder uit te dragen.”

Artikel uit publicatie