Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Afval is een systeemfout

  • 13/09/2023

Onze planeet heeft maar een beperkt aantal grondstoffen. Daarom is het noodzakelijk om onze materialen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Een belangrijk principe hierbij is de circulaire economie. 

tekening

Circulariteit gaat over het hoogwaardig inzetten van je materialen. Een eerste stap hierin is ecodesign, want producten en diensten die goed zijn ontworpen, gaan automatisch langer mee. Verder is het belangrijk om te kijken naar de volledige keten, waarbij de focus ligt op waardebehoud. Bij een kapotte wasmachine ga je bijvoorbeeld eerst proberen hem te herstellen. Als dat niet lukt, probeer je er nuttige componenten uit te halen voor hergebruik en als ook dat niet lukt, recycleer je de materialen zodat je er een nieuw toestel van kan maken. Je probeert afval dus zoveel mogelijk te vermijden en als je toch afval hebt, zet je het in als grondstof. 

Helaas wordt er in Vlaanderen volgens de circulariteitsindicator CMUR (circular material use rate) van Vlaanderen Circulair slechts 20,7% van alle materialen hergebruikt. De indicator toont aan dat er nog een groot potentieel is om meer in te zetten op circulaire principes. Eén van de eenvoudigste manieren is bijvoorbeeld inzetten op circulair aankopen. Door in aankoopbeslissingen circulariteit als criterium op te nemen, verklein je onmiddellijk je materialenvoetafdruk en versterk je de circulaire economie. Vlaanderen Circulair versnelt de circulaire transitie door samen met overheden, kennisinstellingen, sectorfederaties, middenveldorganisaties en de financiële wereld de belangrijkste knelpunten en belemmeringen aan te pakken. Op de website van Vlaanderen Circulair vind je de best practices, expertise en tools die bedrijven kunnen gebruiken om zelf aan de slag te gaan met circulaire methodes. Aangezien circulariteit verschilt per sector, werken ze op 6 hoofdthema’s: circulair bouwen, de maakindustrie, chemie/kunststoffen, bio-economie, maar ook voedselketens en waterkringlopen.

Binnen het thema voedselketen wordt er bijvoorbeeld gekeken naar systeemoplossingen om voedselverspilling te vermijden. Door de hele agrovoedingsketen in Vlaanderen gaat er momenteel zo’n 884 miljoen kg voedsel per jaar verloren voor menselijke consumptie. De eerste stap is het systeem zo ontwerpen dat we verspilling kunnen tegengaan. De reststroom die toch overblijft, moeten we zo hoogwaardig mogelijk verwerken in bijvoorbeeld biomassahubs. 

Het allerbelangrijkste in de circulaire transitie zijn de circulaire doeners. Er zijn steeds meer organisaties die tonen dat het kan én dat het voordelig is. Hoe meer bedrijven de overstap maken naar circulaire businessmodellen, hoe sneller we tot een samenleving komen die duurzaam is voor mens en milieu. 

Meer info op vlaanderen-circulair.be

Meer weten over het aanbod van Voka rond duurzaam ondernemen?
Ontdek het hier

logo

Contactpersoon

Julie Van der Gucht

Belangenbehartiging - Ledenrelaties

Artikel uit publicatie