Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nuoro ontwikkelt innovatieve oplossingen voor water en energie

Nuoro ontwikkelt innovatieve oplossingen voor water en energie

  • 03/04/2024

In een wereld waar duurzaamheid en hergebruik de norm worden, neemt Nuoro uit Heist-op-den-Berg een belangrijke plek in. Het bedrijf – opgericht door zes jonge ondernemers, die de aandelen netjes onder elkaar verdeelden – ontwikkelt innovatieve oplossingen om het afvalwater van bedrijven te zuiveren en te hergebruiken, om hun organisch afval om te zetten in groene energie en creatieve energiebesparingen te implementeren.

“Als maatschappij stellen we steeds hogere eisen wat betreft het lozen van afvalwater en terecht!”, zegt mede-oprichter Koen Vliegen. “Conventionele oplossingen hebben het moeilijk om die ambitieuze doelstellingen bij te benen. Wij kunnen met onze expertise en kennis van de nieuwste technologieën helpen om de kringloop te sluiten en de ecologische (water)voetafdruk van bedrijven zo klein mogelijk te maken.”

Alhoewel ze allemaal nog relatief jong zijn, beschikken de oprichters van Nuoro met hun zessen samen toch al over bijna negentig jaar ervaring in de water- en (bio)-energie sector. “We werkten alle zes voor een gereputeerd bedrijf in de milieusector”, vertelt Energy Expert Koen Vliegen. “Stilaan groeide de goesting om ons eigen ding te gaan doen en de stap te zetten naar eigen projecten. In januari 2022 waagden we de sprong en zijn we gestart met ons bedrijf. De naam Nuoro is afgeleid van het Italiaanse nuovo oro, wat het nieuwe goud betekent. Want dat gaan water en (bio)-energie – als ze het nog niet zijn – zeker worden. We kwamen op het idee omdat één van de vennoten de zomer voor de oprichting de gelijknamige stad in Sardinië bezocht.”

De naam Nuoro is afgeleid van het Italiaanse nuovo oro, wat het nieuwe goud betekent. Want dat gaan water en (bio)-energie zeker worden.

mede-oprichter Koen Vliegen

Anticiperen

De sprong wagen en met een eigen bedrijf de markt bestormen was best wel spannend. “Met zes jonge mensen een vaste job opgeven om een droom na te jagen is niet evident”, vervolgt Koen Vliegen. “We moesten zorgen dat er zo snel mogelijk voor iedereen een inkomen was en dat doen terwijl we nog allemaal onze rol in het nieuwe geheel aan het zoeken waren.”

“Dankzij onze brede kennis van de technologieën en goede netwerk in binnen- en buitenland van zowel leveranciers als potentiële klanten is dat gelukkig snel in de juiste plooi gevallen”, vult mede-oprichter en Water Expert Jan Bos Van Hemelrijck aan. “We hebben samen heel wat expertise op het gebied van waterbehandeling, afvalwaterzuivering en -energie, bijvoorbeeld over het winnen van warmte uit afvalwater, of genereren van groen gas uit organisch afval. Daarnaast hebben we pakken ervaring op het terrein, dankzij de talloze internationale projecten die we al mochten ontwerpen en begeleiden. En we hebben de zin om zaken systematisch en toekomstgericht aan te pakken. Met onze ontwerpen anticiperen we altijd al zoveel mogelijk op alle mogelijke toekomstige evoluties.”

Opnieuw uitvinden

Eén van die evoluties is dat we afvalwater steeds meer als een bron van water gaan beschouwen. Dat feit verandert de manier waarop bedrijven in de toekomst gaan produceren fundamenteel. “De komende jaren gaan we heel wat zaken opnieuw moeten uitvinden”, weet Koen Vliegen. “Fossiele brandstoffen gaan nog meer onder druk komen te staan en het recycleren van water gaat steeds belangrijker worden. Het terugwinnen van afvalwater en het sluiten van de kringloop leidt tot directe ecologische en economische voordelen  Behandeld afvalwater kan vandaag al opgewaardeerd worden tot elke gewenste waterkwaliteit. Toepassingen voor gerecycleerd water zijn onder meer irrigatie, koeling, water voor industriële processen en zelfs productie van drinkwater. En daarnaast zijn er intussen ook heel wat technieken om uit afvalwater biogas te winnen, bijvoorbeeld door vergistingsprocessen. Dat gas kan dan omgezet worden in elektriciteit, warmte of biomethaan voor gebruik als brandstof.”

Ontwerpen en realiseren

De kracht van Nuoro is dat je het bedrijf kan inschakelen van concept tot exploitatie. “We kunnen bedrijven bijstaan in elke fase van hun project”, verduidelijkt Jan Bos Van Hemelrijck. “Je kan een beroep op ons doen om een concept te ontwikkelen en/of een haalbaarheidsstudie uit te voeren. We bezoeken dan de site en doen een water- en energieaudit en bekijken de bestaande milieu- en energiehuishouding. Op basis daarvan tekenen we een conceptueel ontwerp. We selecteren dan de juiste technologieën voor de specifieke vraag en bepalen een stapsgewijs realisatie- en actieplan. Een groot voordeel is dat we niet gebonden zijn aan een bepaalde technologie of leverancier. We kunnen hierdoor altijd onafhankelijk kiezen voor de beste en meest duurzame oplossing. Na de ontwikkeling kan een klant ervoor kiezen om de realisatie van het project ook door Nuoro te laten uitvoeren. Op dit moment is 50% van onze opdrachten enkel voorbereidend en conceptueel, bij de overige 50% van de opdrachten staan we ook in – vandaag nog met onderaannemers - voor de realisatie. En eenmaal het project operationeel is, kan je ons ook inschakelen voor het onderhoud en het optimaliseren van de processen.” 

Artikel uit publicatie