Skip to main content
Voka Community -

Netwerken Limburg

Wat

Het netwerk Health & Care verenigt de kennis en ervaring van directeuren in de zorgsector.  Er wordt een exclusief forum geboden waarbinnen zij op een open, directe en discrete manier met elkaar kunnen discussiëren. De nadruk ligt op overdracht van kennis en kunde, ervaringsuitwisseling over de subsectoren heen, gemeenschappelijke belangenbehartiging en netwerking om intersectorale samenwerking te bevorderen. De onderwerpen worden bepaald door de leden en spelen in op actuele topics en tendensen binnen zowel health als care. De bijeenkomsten worden regelmatig georganiseerd op locatie bij één van de deelnemende zorgspelers.

Zorgprofessionals delen in een informele setting kennis en kunde, ervaring en inzichten, om zo de kwaliteit van de zorg en de belangen van patiënten en medewerkers nog beter te behartigen.

Eric Christiaens (AZ Vesalius)
Agenda 2020-2021
Datum Locatie Uur Thema
Donderdag 29/04/2021 Voka - KvK Limburg, Hasselt 17u30 Casewerk
Maandag 17/05/2021 Elaisa Energetic Wellness of online 17u30 De invloed van mindfulness op het welzijn van de medewerkers met professor Steven Laureys
Vrijdag 04/06/2021 To be confirmed 15u00 Afsluitende sessie
       

Wie

Enkel directeuren binnen de zorgsector en lid van Voka – Kamer van Koophandel Limburg kunnen toetreden. Onder de zorgsector verstaan we ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, woonzorgcentra voor senioren, personen met een beperking, bijzondere jeugdzorg, thuiszorgdiensten, groeperingen voor eerstelijnszorg, artsen en algemeen welzijnswerk.

Lidmaatschap van het netwerk Health & Care is persoonlijk.

Stuurgroep

Eric Christiaens (AZ Vesalius) is voorzitter van het netwerk Health & Care. Dieter Tuybens (Intesa) en Cindy Monard (Medisch Centrum Sint-Jozef) vormen de stuurgroep. Yves Breysem (Jessa) neemt het peterschap van dit netwerk op zich.

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt €555,00 (excl. btw) per werkingsjaar, dat loopt van september tot en met juni. In deze periode zal het netwerk vijf keer samenkomen.

 

2

Contactpersoon

Philippe Reyners

Adviseur belangenbehartiging

Propaganda
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
Logo KPMG
alk
Logo JAM
Trixxo