Skip to main content
Map

Health & Care

Het netwerk Health & Care verenigt de kennis en ervaring van directeuren in de zorgsector.  Er wordt een exclusief forum geboden waarbinnen zij op een open, directe en discrete manier met elkaar kunnen discussiëren. De nadruk ligt op overdracht van kennis en kunde, ervaringsuitwisseling over de subsectoren heen, gemeenschappelijke belangenbehartiging en netwerking om intersectorale samenwerking te bevorderen. De onderwerpen worden bepaald door de leden en spelen in op actuele topics en tendensen binnen zowel health als care. De bijeenkomsten worden regelmatig georganiseerd op locatie bij één van de deelnemende zorgspelers.

Zorgprofessionals delen in een informele setting kennis en kunde, ervaring en inzichten, om zo de kwaliteit van de zorg en de belangen van patiënten en medewerkers nog beter te behartigen.

Dieter Tuybens (Intesa)
Agenda 2023-2024
Datum Locatie Uur Thema
September TBA 17u30 - 20u00 Eerstelijnszorg in Limburg
November TBA 17u30 - 20u00 Voorstelling memorandum Voka
Januari TBA 17u30 - 20u00 Health House Leuven - innovatiecentrum verbonden aan KUL
Maart TBA 17u30 - 20u00 Meer budget voor preventie - toelichting CertiMed
Mei TBA 17u30 - 20u00 Voorstelling Healthcare UCLL
Stuurgroep

Dieter Tuybens (Intesa) is voorzitter van het netwerk Health & Care.  De stuurgroep bestaat verder uit Roald Nelissen (PXL), Bart Teuwen (Mensura - Certimed), Ilse Weeghmans (Solidaris) en Yves Breysem (Jessa Ziekenhuis).

Lidgeld

Het lidgeld bedraagt €700,00 (excl. btw) per werkingsjaar, dat loopt van september tot en met juni. In deze periode zal het netwerk vijf keer samenkomen.

Lidmaatschap van het netwerk Health & Care is persoonlijk.

Inschrijven

Voor wie?

Enkel directeuren binnen de zorgsector en lid van Voka – Kamer van Koophandel Limburg kunnen toetreden. Onder de zorgsector verstaan we ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, woonzorgcentra voor senioren, personen met een beperking, bijzondere jeugdzorg, thuiszorgdiensten, groeperingen voor eerstelijnszorg, artsen en algemeen welzijnswerk.

Inschrijven kan hier!

Contactpersoon

Menno Van Gemeren

Adviseur belangenbehartiging