Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • FAQ
  • Belastingschijven in België: Een overzicht en recente wijzigingen

Belastingschijven in België: Een overzicht en recente wijzigingen

  • 09/04/2024

België staat bekend om zijn complexe belastingstelsel en de hoge fiscale druk op inkomsten. Een belangrijk aspect van dit stelsel zijn de belastingschijven. In dit artikel geven we een overzicht van de Belgische belastingschijven en bespreken we enkele recente wijzigingen die van invloed zijn op zowel particulieren als bedrijven.

Wat zijn belastingschijven?

Belastingschijven zijn stappen in het belastingtarief die bepalen hoeveel belasting iemand betaalt op basis van zijn of haar inkomen. Naarmate iemand meer verdient, wordt een hoger percentage van het inkomen belast. Dit progressieve belastingstelsel is bedoeld om de belastingdruk eerlijker te verdelen over de bevolking. In België zijn er verschillende schijven voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting en andere belastingen.

Personenbelasting

De personenbelasting in België is progressief, wat betekent dat het belastingtarief toeneemt naarmate het inkomen hoger is. Het belastbare inkomen wordt opgedeeld in vier schijven, waarbij elke schijf een ander tarief heeft. Deze schijven en tarieven zijn als volgt (cijfers vooraan slagjaar 2023):

  • Tot €13.590: 25%
  • Van €13.591 tot €23.180: 40%
  • Van €23.181 tot €41.880: 45%
  • Meer dan €41.880: 50%

Naast de federale personenbelasting zijn er ook gewestelijke belastingen, zoals de Vlaamse, Waalse en Brusselse gewestbelastingen. Deze worden berekend op basis van het belastbare inkomen en variëren per gewest.

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt geheven op de winst van ondernemingen en is gebaseerd op twee tarieven:

  • Basistarief: 25%
  • Verlaagd tarief: 20% op de eerste €100.000 winst voor KMO's (kleine en middelgroteondernemingen)

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief, moet een KMO voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals het hebben van een minimumaantal werknemers en het uitkeren van een minimumloon aan de bedrijfsleider.

Recente wijzigingen in belastingschijven

De afgelopen jaren zijn er enkele veranderingen doorgevoerd in de Belgische belastingschijven. Enkele van de meest opmerkelijke wijzigingen zijn:

1. Verlaging van de vennootschapsbelasting

In 2018 werd de vennootschapsbelasting verlaagd van 33,99% naar 25%. Deze verlaging is bedoeld om de Belgische economie te stimuleren en de concurrentiepositie van bedrijven te verbeteren.

2. Afschaffing van de crisisbelasting

De tijdelijke crisisbelasting van 3% op de personenbelasting, die in 2012 werd ingevoerd als reactie op de economische crisis, is in 2021 afgeschaft. Dit heeft geleid tot een verlaging van de totale belastingdruk op inkomsten voor particulieren.

3. Belastingvrij minimum verhoogd

Om de koopkracht van de bevolking te verbeteren en de lasten op lagere inkomens te verlichten, is het belastingvrij minimum in de personenbelasting verhoogd. Hierdoor betalen mensen met een lager inkomen minder belasting.

4. Aanpassing van de belastingschijven voor de personenbelasting

In een poging om de belastingdruk eerlijker te verdelen, zijn de grenzen van de belastingschijven aangepast aan de inflatie. Dit betekent dat de schijven nu worden geïndexeerd, waardoor ze meegroeien met de veranderingen in de economie.

Impact op particulieren en bedrijven

De wijzigingen in de belastingschijven hebben gevolgen voor zowel particulieren als bedrijven. Voor particulieren zijn de veranderingen over het algemeen gunstig, aangezien ze leiden tot een verlaging van de totale belastingdruk. Vooral mensen met lagere inkomens profiteren van de verhoging van het belastingvrij minimum en de afschaffing van de crisisbelasting.

Voor bedrijven, en met name KMO's, zijn de gevolgen van de wijzigingen in de belastingschijven ook positief. De verlaging van de vennootschapsbelasting en de introductie van het verlaagde tarief voor KMO's zorgen voor een betere concurrentiepositie en stimuleren de economische groei.

Voka gids(t)

De Belgische belastingschijven zijn de afgelopen jaren aangepast om de belastingdruk eerlijker te verdelen en economische groei te stimuleren. Voor particulieren betekenen deze veranderingen doorgaans een lagere belastingdruk, vooral voor mensen met lagere inkomens. Bedrijven, met name KMO's, profiteren ook van de verlaagde vennootschapsbelasting en het verlaagde tarief voor KMO's.

Hoewel het Belgische belastingstelsel nog steeds complex is, tonen deze recente wijzigingen een beweging naar een eenvoudiger en eerlijker systeem. Het is belangrijk voor zowel particulieren als bedrijven om op de hoogte te blijven van de veranderingen in de belastingschijven en de impact hiervan op hun financiële situatie.

imu - vzw - Altez
OV - Festival van Vlaanderen
Proximus