Skip to main content
Map
 • Voka Familio

Voka Familio

Maak werk van je familiale overdracht

Voka Familio is hét groepstraject voor familiebedrijven die overwegen om tussen nu en 8 jaar een generatiewissel door te voeren.

De doelstelling van Voka Familio is om jouw kijk en kennis te verbreden rond de uitdagingen eigen aan de familiale overdracht in een open sfeer. Je verzamelt niet alleen kennis en praktische tips en tricks, maar ook kwaliteitsvolle contacten met gastexperts en collega-ondernemers.
De focus van het project ligt op het proces van de overdracht. Zowel de strikt juridische en fiscale aspecten als relationele en emotionele aspecten die bij de overdracht een rol spelen, komen aan bod. Maar ook carrièreplanning voor de opvolger, het omgaan met conflictsituaties, het uitstippelen van de toekomststrategie van het bedrijf, de rol van governance en praktijkgetuigenissen maken het programma van Familio uniek.

Familio is kortom hét traject voor wie bedrijf en familie nauw aan het hart liggen. 

Hoe verloopt een Familio-traject?

 • Intakegesprek
 • Kick off: Je leert op een informele manier de andere deelnemers kennen.
 • 9 maandelijkse sessies waarin u ervaringen uitwisselt met collega-ondernemers. Een expert of praktijkgetuigenis zorgt voor  inspirerende ideeën en inzichten.
  Volgende thema's komen aan bod: 
  • Wat zijn de juridische en fiscale mogelijkheden van de overdracht?
  • Welke overdrachtsscenario's zijn er?
  • Met welke relationele en emotionele uitdagingen worden beide generaties geconfronteerd?
  • Hoe ziet de carrièreplanning voor de overlater eruit? Is er nog een rol weggelegd binnen het bedrijf? 
  • Wat is de meerwaarde / rol van een raad van advies in het kader van de continuïteit van het familiebedrijf?
  • Hoe organiseren we een goed bestuur binnen ons bedrijf (adviesraad, familiecharter, …)?
  • Is de strategie van het bedrijf aan vernieuwing toe?

Doelgroep

De sterkte van Familio is het feit dat zowel de familiale overlaters, als de familiale overnemers van Vlaamse groei-kmo’s hetzelfde traject doorlopen, waardoor alles bespreekbaar wordt gemaakt. 

Dit traject wordt georganiseerd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Mechelen-Kempen & Limburg.
 

Interesse?

Neem contact op met de betreffende Voka-entiteit of met Heidi Logghe via heidi.logghe@voka.be