Skip to main content
  • Belangenbehartiging - Mechelen-Kempen

Belangenbehartiging - Mechelen-Kempen

Conjunctuurbarometer
Belangenbehartiging

Conjunctuurbarometer Mechelen-Kempen

Voka - Kamers van Koophandel Mechelen-Kempen en Antwerpen-Waasland ontwikkelden, in samenwerking met het Antwerpse provinciebestuur en de streekontwikkelingsactoren, een conjunctuurbarometer.

drought
Belangenbehartiging

Droogte - Regio Mechelen-Kempen

Door de droogte is er op elke vierkante meter grond in Vlaanderen zo’n 150 liter water te weinig uit de lucht gevallen. Bedrijven gebruiken vooral leidingwater en grondwater. Onder meer voor het reinigen of koelen van installaties, de stoomproductie of als grondstof.

onderwijs duaal leren
Belangenbehartiging

Duaal leren - regio Mechelen-Kempen

Ons onderwijs is wereldtop. Dat geloven we toch graag in Vlaanderen. Toch lijkt dat verleden tijd. Ons secundair onderwijs behoort tot de duurste van de OESO, maar de resultaten van onze leerlingen tuimelen omlaag in de internationaal gerespecteerde PISA-scores.

Klimaat en Energie
Belangenbehartiging

Energie en Klimaat

Het klimaatbeleid is een 'hot' topic. Willen we de opwarming van de aarde tot aanvaardbare limieten beperken, zal er binnen alle maatschappelijke sectoren moeten ingezet worden op emissiereducties. De Vlaamse industrie levert hiervoor alvast de nodige oplossingen en producten.

Handel en algemene economie
Belangenbehartiging

Handel en Brexit

Handel is enorm belangrijk voor de Vlaamse economie. Voka pleit daarom voor een ambitieus EU-handelsbeleid. Ook een Europese aanpak van handel om betere markttoegang te kunnen afdwingen bij de handelspartners is belangrijk voor de Vlaamse economie.

Innovatie
Belangenbehartiging

Innovatie en Digitalisering

Innovatie is een absolute must voor de groei van je bedrijf. Innoveren is niet alleen je producten en diensten vernieuwen, maar evengoed nieuwe materialen en moleculen ontwikkelen, nieuwe business modellen vormgeven, nieuwe processen invoeren, digitaliseren en zo veel meer.

Mobiliteit
Belangenbehartiging

Mobiliteit

België is kampioen filerijden. Maar willen we onze regio leefbaar en bereikbaar maken, en onze rol als logistieke hub in Europa blijven waarmaken, dan moeten we nu maatregelen nemen.

mobiliteit
Belangenbehartiging

Mobiliteit - regio Mechelen-Kempen

Mobiliteit en alle daarmee gepaard gaande aspecten die een vlotte doorstroming van mensen en goederen bevorderen of hinderen, zijn belangrijke topics voor ondernemingen.

Omgeving
Belangenbehartiging

Omgeving en vergunningen

Vlaanderen moet diverse maatschappelijke uitdagingen trotseren. We willen dat Vlaanderen voor bedrijven aantrekkelijk blijft om zich er te vestigen en er te investeren en tegelijk willen we dat het hier een aangename plek is om te wonen en te ontspannen.

Ragheno, een nieuwe stadwijk in Mechelen
Belangenbehartiging

Ragheno, een nieuwe stadwijk in Mechelen

De stad Mechelen heeft een eerste schets klaar voor de ontwikkeling van de Ragheno-zone, het bijna 78 hectare grote gebied achter het station. De buurt moet de bevolkingsaangroei opvangen, die er de komende 20 jaar staat aan te komen.

Talent
Belangenbehartiging

Talent

Om Vlaanderen welvarend en competitief te houden, is de aanwezigheid en ontwikkeling van talent essentieel, als onze enige en echte grondstof. Dat begint reeds in het onderwijs en de manier waarop Vlaanderen dit uitbouwt.

Voka - KvK Mechelen-Kempen verdedigt uw belangen op lokaal vlak
Belangenbehartiging

Uw belangen verdedigen op op lokaal vlak

Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen houdt de vinger aan de pols van het gevoerde economische beleid van de openbare besturen in het arrondissement Mechelen en het arrondissement Turnhout.

ontwrichte zone
Belangenbehartiging

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing: ontwrichte zone Kempen

Bedrijven die investeren in een afgebakende steunzone (ook wel ‘ontwrichte zone’ genoemd) kunnen een vrijstelling van 25% van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing bekomen, voor een periode van twee jaar per extra arbeidsplaats die als gevolg van deze investering werd gecreëerd en die gedurende te

Logo Mensura
Proximus
SD  Worx