Skip to main content
  • Belangenbehartiging - West-Vlaanderen

Belangenbehartiging - West-Vlaanderen

Brexit
Belangenbehartiging

Alles wat u moet weten over de nakende Brexit

In deze rubriek informeren we u over alle evoluties in het Brexit dossier en over de opleidingen en info-sessies die we hierover organiseren. Via de meldpunt knop kan u ons ook laten weten waar u zoal mee zit, als het op de Brexit aankomt.

Klimaat en Energie
Belangenbehartiging

Energie en Klimaat

Het klimaatbeleid is een 'hot' topic. Willen we de opwarming van de aarde tot aanvaardbare limieten beperken, zal er binnen alle maatschappelijke sectoren moeten ingezet worden op emissiereducties. De Vlaamse industrie levert hiervoor alvast de nodige oplossingen en producten.

Handel en algemene economie
Belangenbehartiging

Handel en Brexit

Handel is enorm belangrijk voor de Vlaamse economie. Voka pleit daarom voor een ambitieus EU-handelsbeleid. Ook een Europese aanpak van handel om betere markttoegang te kunnen afdwingen bij de handelspartners is belangrijk voor de Vlaamse economie.

Haven van Zeebrugge
Belangenbehartiging

Havencel West-Vlaanderen

Als we Vlaanderen willen uitbouwen als de logistieke poort van West-Europa, is een goede mobiliteit noodzakelijk, zowel op de weg, het water als in de lucht. Een goede ontsluiting van de haven van Zeebrugge is onontbeerlijk om de groei niet te belemmeren.

Innovatie
Belangenbehartiging

Innovatie en Digitalisering

Innovatie is een absolute must voor de groei van je bedrijf. Innoveren is niet alleen je producten en diensten vernieuwen, maar evengoed nieuwe materialen en moleculen ontwikkelen, nieuwe business modellen vormgeven, nieuwe processen invoeren, digitaliseren en zo veel meer.

Mobiliteit
Belangenbehartiging

Mobiliteit

België is kampioen filerijden. Maar willen we onze regio leefbaar en bereikbaar maken, en onze rol als logistieke hub in Europa blijven waarmaken, dan moeten we nu maatregelen nemen.

Windenergie
Belangenbehartiging

Offshore-industrie

De sector van de blue growth heeft een sterk groeipotentieel, met heel wat mogelijkheden op vlak van energie, aquacultuur, kustbescherming, transport, enz.

Omgeving
Belangenbehartiging

Omgeving en vergunningen

Vlaanderen moet diverse maatschappelijke uitdagingen trotseren. We willen dat Vlaanderen voor bedrijven aantrekkelijk blijft om zich er te vestigen en er te investeren en tegelijk willen we dat het hier een aangename plek is om te wonen en te ontspannen.

Talent
Belangenbehartiging

Talent

Om Vlaanderen welvarend en competitief te houden, is de aanwezigheid en ontwikkeling van talent essentieel, als onze enige en echte grondstof. Dat begint reeds in het onderwijs en de manier waarop Vlaanderen dit uitbouwt.

Titeca
DHL
ING
Proximus
SD  Worx