Skip to main content
Map
  • Belangenbehartiging - West-Vlaanderen

Belangenbehartiging - West-Vlaanderen

Klimaat en Energie
Belangenbehartiging

Energie en Klimaat

Tegen 2030 moet de broeikasgasuitstoot in de Europese Unie met 55% gedaald zijn ten opzichte van 1990. Met het programma ‘Fit for 55’ staat de EU dan ook voor het grootste pakket klimaatbeleid ooit. Ondernemingen vormen daarbij een cruciale schakel.

Haven van Zeebrugge
Belangenbehartiging

Havencel West-Vlaanderen

Als we Vlaanderen willen uitbouwen als de logistieke poort van West-Europa, is een goede mobiliteit noodzakelijk, zowel op de weg, het water als in de lucht. Een goede ontsluiting van de haven van Zeebrugge is onontbeerlijk om de groei niet te belemmeren.

Innovatie
Belangenbehartiging

Innovatie en Digitalisering

Innovatie is een absolute must voor de groei van je bedrijf. Innoveren is niet alleen je producten en diensten vernieuwen, maar evengoed nieuwe materialen en moleculen ontwikkelen, nieuwe business modellen vormgeven, nieuwe processen invoeren, digitaliseren en zo veel meer.

Internationaal Ondernemen
Belangenbehartiging

Internationaal Ondernemen

Vlaanderen is inherent internationaal. Eén op de drie jobs in Vlaanderen is afhankelijk van internationale handel. Het Vlaams gewest was in 2021 verantwoordelijk voor 82 procent van de Belgische export en 84 procent van de import.

Lasten en Kosten
Belangenbehartiging

Lasten & Kosten

Onze overheid staat voor grote budgettaire uitdagingen. Maar een eventuele toename van de globale lastendruk is niet aanvaardbaar, want onze lastendruk is vandaag nog altijd veel te hoog. ook fiscale administratieve lastenverlichtingen zijn broodnodig voor onze ondernemingen.

Mobiliteit
Belangenbehartiging

Mobiliteit

België is kampioen filerijden. Maar willen we onze regio leefbaar en bereikbaar maken, en onze rol als logistieke hub in Europa blijven waarmaken, dan moeten we nu maatregelen nemen.

Windenergie
Belangenbehartiging

Offshore-industrie

De sector van de blue growth heeft een sterk groeipotentieel, met heel wat mogelijkheden op vlak van energie, aquacultuur, kustbescherming, transport, enz.

Omgeving
Belangenbehartiging

Omgeving en (leef)milieu

We staan in Vlaanderen voor heel wat milieu- en klimaatuitdagingen. Het aanpakken van deze uitdagingen zal ook een invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Staatshervorming
Belangenbehartiging

Staatshervorming

Een efficiënte en slagvaardige overheid is essentieel om de fundamenten van de Vlaamse economie gezond te houden en ons te wapenen voor de toekomst.

Welzijn en zorg
Belangenbehartiging

Welzijn en Zorg

Welzijn en zorg houdt onze samenleving in 2022 en in de toekomst mee overeind. We wisten al eerder dat deze motor van geluk, tewerkstelling, sociale mobiliteit en innovatieve vooruitgang cruciaal is.

Titeca
Accent
ING
Proximus
SD  Worx