Skip to main content

Kilometerheffing auto's

Een kilometerheffing voor enkel vrachtwagens verhelpt niets aan de files. De enige maatregel die de kilometerheffing voor vrachtwagens echt zinvol zou maken, is de uitbreiding ervan naar een slimme heffing die geldt voor alle voertuigen, dus zowel voor vrachtwagens als personenwagens. Alleen wanneer iedereen een slimme kilometerheffing betaalt, heeft dit een effect op het fileprobleem. 

Vlaanderen heeft vorige legislatuur een onderzoek gevoerd naar de mogelijkheden van een systeem van wegenheffing voor auto’s. Dit onderzoek bevestigt de positieve mobiliteitseffecten van een slimme heffing voor iedereen. Helaas hebben de regeringspartijen de invoering ervan niet opgenomen in het regeerakkoord. Men wil eerst verder het “maatschappelijk debat” hieromtrent voeren. 

De onderzoeksrapporten in het kader van de kilometerheffing voor personenwagens, vindt u via www.vlaanderen.be/kilometerheffing-voor-personenwagens.
 

Contactpersoon

Goedele Sannen

Senior adviseur Logistiek en Mobiliteit

ING
SD  Worx