Skip to main content
Map

Wereldcentrum voor onderzoek naar vaccins en pandemieën

De coronacrisis heeft gezondheidszorg en vaccinonderzoek helemaal bovenaan de politieke agenda gezet. Een thema dat we voordien ook al gedefinieerd hadden als een van  de groeipolen in ons economisch toekomstplan Routeplan 2025.  Met de aanwezigheid van een universitair ziekenhuis, het een Instituut voor Tropische Geneeskunde en een belangrijke farmacluster heeft onze regio alle hefbomen in handen om hierin het voortouw te nemen.

Als we alle ontwikkelingen op het vlak van farma en biotech samen nemen, zit zorg in de top drie van de meest innovatieve sectoren in ons land. Door de dichte verweving van grote ziekenhuisnetwerken en onderzoeksinstelling ligt hier voor de regio Antwerpen-Waasland  een enorm potentieel om te ontginnen. Maar het is wel belangrijk om een duidelijke focus te houden. Voka – Kamer van Koophandel legt daarom in haar lobbytraject de focus op de versnelde digitalisering van onze gezondheidszorg en op de ontwikkeling van het ecosysteem voor pandemiebestrijding.

Nieuwe businessmodellen

Ons zorglandschap bestaat vandaag grotendeels uit geïsoleerde data-eilanden op het niveau van ziekhuisorganisaties. Buitenlandse voorbeelden leren nochtans dat door de integratie van die medische data in cloud-oplossingen  nieuwe businessmodellen kunnen ontstaan in zorgpreventie en e-health. Aan onze universiteit, in bedrijven en bij start-up-incubatoren zien we al heel wat initiatieven ontkiemen in die richting. De overheid kan die initiatieven ondersteunen door een degelijk juridisch kader rond datadeling uit te werken en duidelijke criteria op te stellen voor de introductie van zorginnovaties.

Met het Vaccinopolis-project willen we onze regio op de kaart zetten als wereldexpertisecentrum voor vaccins en pandemisch onderzoek.

Internationale uitstraling

We willen we onze regio op de kaart zetten als wereldexpertisecentrum voor vaccins en pandemisch onderzoek. Dit is al jaren één van de speerpunten en topprioriteiten van de Universiteit Antwerpen. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland heeft de voorbije jaren alles in  het werk gesteld om samen met Antwerpse kennisinstellingen en internationale farmaceutische bedrijven een coalitie te vormen rond dit idee, en de brug te slaan naar de bevoegde overheden.  Intussen besliste de Belgische federale regering om 20 miljoen euro te investeren in Vaccinopolis, dat de Universiteit Antwerpen nu samen met de Brusselse ULB uit de grond zal stampen. In 2021 werd op Campus Drie Eiken in Wilrijk een permanente quarantainefaciliteit te bouwen volgens de nieuwste inzichten. Die moet onderzoekers en bedrijven van over de hele wereld helpen om versneld vaccins te testen en te ontwikkelen..

Doel

Momenteel wordt vanuit Vaccinopolis ook een ecosysteem rond ‘pandemic preparedness’ gebouwd, dat ook gevoed wordt door andere belangrijke binnenlandse en buitenlandse spelers op dat terrein. De drie trekkers binnen het ecosyteem zijn de Universiteit Antwerpen, het Instituut voor Tropische Geneeskunde en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. In zo’n ecosyteem kunnen naast gespecialiseerde onderzoekers en farmabedrijven, ook  private zorgverleners, data-analisten, start-ups en logistieke dienstverleners uit onze regio toegevoegde waarde creëren.

Contactpersoon

Pieter Leuridan

Communicatiemanager