Skip to main content

Seminarie: Maak van je M&A-integratietraject een succes

Fusies en overnames zijn een manier om te groeien en om de concurrentiepositie van je eigen onderneming te verstevigen. Toch loopt het bij 84% fout. Dit betekent dat vijf op zes organisaties de voorgestelde commerciële doelstellingen en financiële schaalvoordelen niet halen. Na de juridische financiële afhandeling verhuist de focus snel naar de operationele activiteiten. Maak van je M&A-integratietraject een succes tijdens dit seminarie.

Je kan bij dit seminarie kiezen of je deelneemt aan de voormiddagsessie, de namiddagsessie of heel de dag. Gelieve bij het inschrijven de gewenste keuze aan te vinken. 

Het belang van een geïntegreerde aanpak van de integratie wordt onderschat, zowel op hr-vlak als op niveau van de processen en organisatiestructuur. Dit met imagoschade, personeelsverloop of extra financiële kosten tot gevolg. 

In  dit seminarie bewust naar het traject ná de juridische en financiële afhandeling van de overname. 

Dit seminarie bestaat uit 2 dagdelen (voormiddag en namiddag). Voor elk van de dagdelen kan apart ingeschreven worden. 

Voormiddag

In de voormiddag focussen we op de hr-aspecten zoals bedrijfscultuur, leiderschap, normen en waarden en de impact op medewerkers. Hoe krijgen we de mensen mee in het verandertraject na een overname? Want zij zijn namelijk dé key succesfactor in het al dan niet slagen van je integratie- of verandertraject.

We staan stil bij volgende vragen: 

 • Wat is het belang van een soft due diligence?
 • Hoe match je 2 bedrijfsculturen?
 • Hoe veranker je cultuur en waarden in het DNA van je organisatie?
 • Wat is onderstroom?
 • Wat ligt aan de oorzaak van weerstand?
 • Hoe creëer je blijvende betrokkenheid?
 • Hoe meet je het verandervermogen van je organisatie?
 • Hoe & wanneer communiceer je best?
 • Welke rol speelt het management team?
 • Welke rol kan/moet hr spelen?

Schrijf hier in voor de voormiddag (hr na een overname). 

Namiddag

In de namiddag staan we stil bij de organisatiestructuur, de tools en processen maar ook de schaalvoordelen na een overname:

 • Hoe aligneer je de veranderstrategie met de corporate strategie?
 • Hoe vergroot je het verandervermogen van je bedrijf?
 • Hoe zorg je voor duidelijkheid?
 • Wat zijn de randvoorwaarden waarmee je best rekening houdt?
 • Hoe optimaliseer je je organisatiestructuur?
 • Hoe maak je keuzes: centralisatie, decentralisatie, uniforme tools en systemen of niet, ...?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het uniformiseren van processen / tools?
 • Hoe ziet een optimale implementatieplanning er uit?
 • Hoe veranker je de doorgevoerde veranderingen?
 • Wanneer mag je spreken van een succesvolle verandering?

Schrijf hier in voor de namiddag (tools, processen en structuur na een overname).

Volledige dag

Schrijf hier in voor de volledige dag

Trainers

Onder de gemeenschappelijke noemer ‘Fusies en Overnames’ adviseren en begeleiden Magali Bleuzé en Peter Dick bedrijven en organisaties bij het integratietraject van een fusie of overname. Ze vormen de perfecte mix voor een holistische multidisciplinaire benadering van uw integratietraject. Magali heeft als hands-on change- en peoplemanager al diverse verandertrajecten begeleid in verschillende sectoren. Peter heeft heel wat expertise in organizational design en changeprojecten en helpt om via zijn helicopterview een efficiënte organisatie neer te zetten.

Voor meer info kunt u terecht bij Tine Degryse.

Contactpersoon

Tine Degryse

Member Services - (Snelle) groei en familiale opvolging

Adres

Voka West-Vlaanderen
President Kennedylaan 9A
8500 Kortrijk

Wanneer

Prijs

Prijs 1 dagdeel

 • Voka-leden: 200 euro
 • Niet-leden: 300 euro

Prijs volledige dag

 • Voka-leden: 400 euro
 • Niet-leden: 600 euro

Voka is erkend opleidingsverstrekker in het kader van kmo-portefeuille (www.kmo-portefeuille.be). Dit betekent dat deze opleiding voor 20% of 30% gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid, mits uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet. Uw aanvraag dient te gebeuren ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de eerste sessie. Registratienummer: DV.O104126. 

Aantal uren opleiding per dagdeel: 3

KMO-portefeuille

Voorwaarden

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Kosteloos annuleren kan enkel per mail naar de genoemde verantwoordelijke en dit uiterlijk tot 7 werkdagen voor aanvang van de opleiding. Bij laattijdige annulatie zal het volledige bedrag verschuldigd blijven. U kunt zich wel laten vervangen door een collega die aan de doelgroep voldoet.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag