Ook u kan arbitrage inzetten voor veiligere internationale handel (GRATIS)

13/09/2017

Safer International Trade with Sound Arbitration

Arbitrage is een alternatieve vorm van geschillenbeslechting. Dat betekent dat een geschil wordt beslecht zonder tussenkomst van een rechtbank. Bij een onenigheid duiden de betrokken partijen een arbiter aan die een bindende uitspraak velt over de situatie. Deze procedure is een efficiënte en vertrouwelijke manier van conflictbemiddeling.

Op 13 september ontvangt Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland het Internationaal Arbitragehof van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC). Dit hof behandelt grensoverschrijdende handelsgeschillen, ongeacht het land waaruit de betrokken partijen afkomstig zijn. Ze doet zelf geen uitspraak maar organiseert en superviseert de arbitrageprocedure van bij het prille begin tot bij de bekendmaking van de uitspraak.

In februari werd Alexander G. Fessas benoemd tot secretaris-generaal van het Internationaal Arbitragehof van ICC en directeur van het ICC Dispute Resolution Services. Hij maakt u graag wegwijs in de wereld van het Internationaal Arbitragehof. Tijdens het aansluitend panelgesprek getuigen enkele specialisten over hun ervaringen met arbitrage. Vice-eersteminister Didier Reynders sluit de avond af.

Programma

18.30 uur
Verwelkoming door John Stoop, ere-voorzitter Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. 

18.35 uur
Safer international trade with sound arbitration door Alexander G. Fessas, secretaris-generaal van het Internationaal Arbitragehof van de Internationale Kamer van Koophandel. 

19.10 uur
Panelgesprek:

  • Ralph De Wit, hoofddocent aan de Rechtsfaculteit van de Vrije Universiteit Brussel, gastprofessor aan het Departement TEW van de Universiteit Antwerpen en Hogere Zeevaartschool (HZV) en advocaat.
  • Peter Engels, senior partner, Elegis.
  • Tom Lenaerts, chief legal officer, DEME.

19.25 uur
Q&A.

19.45 uur
Slotbeschouwing door Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken.

20.00 uur
Netwerkreceptie.
 

Wilt u meer te weten komen over arbitrage als adequaat hulpmiddel voor geschillenbeslechting tussen ondernemingen? Schrijf u dan nu in!

De voertaal van de avond is Engels. 
Deze opleiding is door de Orde van Vlaamse Balies erkend voor 3 juridische punten. 

Meer informatie? Contacteer ons via pr.aw@voka.be of 03 232 22 19.

In samenwerking met:

ICC België - ICC Belgium