Skip to main content
Verankering mHealth-toepassingen

Health Community: Verankering mHealth-toepassingen

mHealth krijgt via projecten een plaats in het ruimere systeem van sociale zekerheid, met bouwstenen zoals financiering, kwaliteit, privacy, etc. In welke richting gaat dit kader? En hoe kunnen we zulk kader uitbreiden (of aangepast dupliceren) naar gelijkaardige innovaties die momenteel buiten het systeem vallen maar wel waardevol zijn?

Eric Van der Hulst (imec) schetst het ruimere verhaal en kader waarbinnen deze medische apps een plaats zullen krijgen binnen de Belgische gezondheidszorg. Hoe ziet dit kader rond terugbetaling er uit? Wat is de concrete timing en wat betekent dit op de lange termijn voor andere innovaties binnen welzijn en zorg en dus het ruimere e-gezondheidsplan? Wat zijn mogelijke andere business modellen die ook nog kans maken?

De coördinatoren van enkele usecases mHealth zijn ook aanwezig en staan stil bij de volgende stappen. Zo komt onder andere het project “Amtra (Stay on track)” met prof. Marc Peeters, UZA, en “Interpret-Dia” met Inge Gies, UZ Brussel, aan bod.

Johan De Geyter (Uest, de Belgische start-up achter het personenalarm Zembro) is al jaren bezig met productinnovatie en Internet of Things. Hij brengt zijn visie op het belang van digitale technologie als antwoord op de maatschappelijke en individuele noodzaak.

Marleen Louagie (Riziv) licht de visie vanuit Riziv toe en gaat met ons in gesprek over mogelijke betalingsmodellen en financiering.

Adres

Voka
Koningsstraat 154-156
1000 Brussel

Wanneer

Prijs

Deelname is gratis, maar inschrijven verplicht en dat ten laatste op 12 oktober. 

Voorwaarden

Deze activiteit is enkel toegankelijk voor leden van:

Health Community

Hulp nodig?

ING
Logo Mensura
Proximus
SD Worx
DeTijd