Health Community: Verankering mHealth-toepassingen

16/10/2018

mHealth krijgt via projecten een plaats in het ruimere systeem van sociale zekerheid, met bouwstenen zoals financiering, kwaliteit, privacy, etc. In welke richting gaat dit kader? En hoe kunnen we zulk kader uitbreiden (of aangepast dupliceren) naar gelijkaardige innovaties die momenteel buiten het systeem vallen maar wel waardevol zijn?

Meer info volgt.