Health Community: Re-integratie op de arbeidsmarkt

16/10/2018

Vlaanderen en België kampen met een te lage werkzaamheidsgraad. Eén op drie van de werkzame 55-plussers kampt met aanhoudende gezondheidsproblemen. 405.000 Belgen zijn langdurig arbeidsongeschikt. In de laatste 15 jaar verdubbelde dit aantal. We worden bovendien met zijn allen ouder en werken langer. Dit gaat gepaard met een hoger risico op gezondheidsproblemen en langdurige aandoeningen zoals hartziekten, kanker, diabetes en depressie. Gezondheidsuitdagingen en werk komen daardoor onvermijdelijk samen op de werkvloer, veel meer dan we gewend zijn. Gelukkig kan het anders en beter, bij alle actoren.

Pieter Van Herck (senior adviseur welzijns- en gezondheids beleid Voka) trekt deze sessie op gang en licht het Voka-standpunt over deze thematiek toe. Daarna komt dr. Chantal Castelein, coördinator directie multidisciplinaire expertise aan het woord. Ze vertelt over de visie en de rol van het Riziv in deze problematiek.

Dr. Cathérine Haentjens, adviserend arts brengt de visie van MLOZ met speciale aandacht voor de rol van de ziekenfondsen en van de adviserende geneesheren.

Vanuit Mensura brengen Gretel Schrijvers en Dr. Marie-Noëlle Schmickler (voorzitster van de commissie re-integratie bij Coprev) ten slotte de visie van de preventiediensten.