Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Ziekte meer voorkomen

De veelbesproken vergrijzing staat voor de deur en ook een stijging van chronische aandoeningen stelt ons gezondheidszorgsysteem op de proef. In het bedrijfsleven zijn de gevolgen ook voelbaar: het aantal zieke medewerkers blijft stijgen, wat potentieel zware gevolgen heeft voor ondernemingen. Daarom moeten we volop inzetten op een excellente zorg- en dienstverlening om een gezonde toekomst van onze economie te garanderen.

Voorkomen is beter dan genezen

Vier chronische aandoeningen – hart- en vaatziekten, kanker, longlijden en diabetes – veroorzaken 90% van de sterfgevallen in België. Afwezige medewerkers omwille van een of meerdere van deze aandoeningen leiden tot een economisch verlies van meer dan 11,5 miljard euro. Door in te zetten op preventie kunnen we deze kosten met 20% beperken. Om dat te bereiken moeten we 5% van het gezondheidsbudget spenderen aan preventie. Op dit moment wordt slechts 1,6% hieraan besteed, lager dan het EU-gemiddelde (2,9%) en de WHO-doelstelling (5%). De verschuiving van middelen naar preventie wordt terugverdiend omdat minder mensen uitvallen, wat leidt tot hogere productiviteit.  

Ondernemingen die erin slagen om werkverlet, verzuim en ongevallen terug te dringen, moeten daarvoor beloond kunnen worden. We moeten actief inzetten op ‘gezond en werkbaar werken’ en gebruik maken van gevalideerde methodes en onderbouwde informatie om ondernemingen te ondersteunen in hun gezondheidsbeleid. Zieke medewerkers moeten gebruik kunnen maken van voldoende kansen, flexibiliteit en opleidingsmogelijkheden om opnieuw aan de slag te kunnen.

 

Investeer in zorginnovatie

Ook in de zorg biedt technologische innovatie veel mogelijkheden om onze bestaande zorgstrategie te moderniseren en efficiënter te maken. Een investering van 1 miljard euro in RIZIV-middelen en 500 miljoen in Vlaamse zorgfinanciering ondersteunt zorginnovaties die zorgverleners helpen om slimmer, sneller, beter en kosteneffectiever te werken.  

Zet daarnaast ook in op de digitale competenties van patiënten en zorgprofessionals, zodat innovatie en digitale oplossingen vlot toegepast kunnen worden. Terugbetaling voor digitale medische toepassingen en duidelijke procedures en checklists zijn hierbij essentieel. 

  • Spendeer 5% van het gezondheidsbudget aan preventie. 

  • Voorzie voor ondernemingen een verdienmodel waarbij het terugdringen van werkverlet, verzuim en ongevallen economisch rendeert en wordt beloond.  

  • Zorginnovatie krijgt een boost door minstens 1 miljard euro RIZIV-middelen en 500 miljoen euro Vlaamse zorgfinanciering voor innovatie te voorzien (conform de 3%-norm). 

Wil je via mail updates krijgen over onze verkiezingsstandpunten?

Geef je mailadres in voor het aanmaken van een profiel en blijf op de hoogte van onze standpunten.

Connecteer met onze experts

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

Full bio of Daan Aeyels