Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

STEMpact | Jouw rol als bedrijf

Om ervoor te zorgen dat het onderwijs voldoende voeling heeft met de noden van bedrijven, is het opportuun dat beide werelden elkaar beter leren kennen. Geïnteresseerde scholen zullen door Voka gekoppeld worden aan een peterbedrijf. Jij zal dan als bedrijf de school mee begeleiden doorheen het hele traject en een mentorrol op jou nemen. 

Jouw bijdrage

Als mentorbedrijf zal je de samenwerking tussen scholen en de bedrijfswereld structureler maken. Op lange termijn kunnen zowel de school als jouw bedrijf de samenwerking verdiepen en verder uitbouwen. Concreet neem je de volgende taken voor jouw rekening: 

  • Je zal fungeren als klankbord voor de school tijdens de kandidaatstellingsfase
  • Je verstrekt jouw feedback aan de school met betrekking tot de diverse criteria die in de beoordeling worden meegenomen om het STEM-onderwijs naar een hoger niveau te brengen 
  • Bovendien zal je samen met de school het dossier voorbereiden in aanloop naar de wedstrijd 'Voka STEMpact award'

Waarom doen we dit?

In het plan 'Samen Groeien' volgen we via de groeimonitor ook de kwaliteit van het onderwijs en het aandeel STEM verder op. Het bedrijfsleven heeft via het groeimanifest zich geëngageerd om hieraan mee te werken om hogere doelstellingen te halen. Dit project sluit hier perfect bij aan en is een uiting van het concrete engagement van ondernemend Vlaanderen. Volgens de cijfers van Eurostat/OESO staan we met Vlaanderen een stukje achter op het referentiepunt. Wat betreft STEM – onderwijs staan we ver achter. Des te belangrijker dat we samen met jou als bedrijf hier het verschil in kunnen maken.

Meld je aan als mentorbedrijf

Jouw gegevens
Gegevens van jouw bedrijf
In welke provincie ligt het hoofdkantoor?
Via welk kanaal ben je op de hoogte van STEMpact?

 STEM

Dit project werd mogelijk gemaakt door de steun van het Excellentiefonds

Contactpersoon

Julie Beysens

Senior Adviseur Onderwijs