Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • STEMpact | Creëer impact met STEM

STEMpact | Creëer impact met STEM

Het Vlaamse bedrijfsleven staat wereldwijd aan de top van industrieel ondernemen. Om deze leidende positie te behouden, is hoogwaardig STEM-onderwijs in Vlaanderen essentieel. Daarom streven we ernaar om twintig scholen in heel Vlaanderen te ondersteunen met een compleet STEM-traject. Dit omvat een nulmeting, actieplan, lerend netwerk, begeleiding door bedrijfsleiders en een eindmeting, met als apotheose de 'Voka STEMpact award' in de wacht te slepen. Ons hoofddoel? Samen met jou het STEM-onderwijs naar nieuwe hoogten brengen.

Ons doel, jouw missie

We lanceren het STEM-traject dat is aangepast aan de Vlaamse context voor ASO-BSO-TSO scholen in heel Vlaanderen via het Excellentiefonds. Scholen starten met een grondige nulmeting en ontwikkelen vervolgens een actieplan om de kwaliteit van STEM-onderwijs voor hun studenten te verbeteren. Na afronding van het traject worden scholen aangemoedigd om de 'Voka STEMpact award' in de wacht te slepen. Gedurende het STEM-traject bieden we een lerend netwerk en mentorschap door bedrijfsleiders aan. Want door te investeren in hoogwaardig STEM-onderwijs in Vlaanderen, maak je het verschil.

Voka biedt aan

  • 1 Nulmeting & opstellen van een actieplan
  • 2 Lerend netwerk scholen & ondernemingen
  • 3 Voka STEMpact award

Dit Vlaamse ‘STEMpact’-traject heeft als doelstelling het optimaliseren van:

  • Het leerplan 
  • De professionalisering van de leerkracht
  • De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven

Dit STEM-traject zal volgende resultaten opleveren voor de scholen die in begeleiding zijn gegaan:

  • Het voorzien van voldoende instroom van kwalitatief sterke STEM profielen voor ondernemingen
  • Het verbeteren van het imago van STEM onderwijs bij het brede publiek in Vlaanderen 
  • Het bieden van een kader in de samenwerking tussen onderwijs en industrie (bedrijfsleven)

Jouw rol als school

We versterken STEM-interesse en -vaardigheden in scholen door begeleiding via een lerend netwerk met ervaren ondernemers. Ons gezamenlijk doel is jouw school begeleiden en inzetten op het bevorderen van uitstekend STEM-onderwijs in Vlaanderen. Bovendien kan je meedingen naar de 'Voka STEMpact award' en andere scholen inspireren om ook te excelleren in STEM.

Jouw rol als bedrijf

Om de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsbehoeften te verbeteren, is het cruciaal dat beide sectoren elkaar beter leren kennen. Voka fungeert als de brug tussen jou als bedrijfsleider en de scholen. Als mentor begeleid je de school gedurende het gehele traject, wat de samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven aanzienlijk versterkt. 

STEM

Dit project werd mogelijk gemaakt door de steun van het Excellentiefonds

Podcast 5'vr12: Maak STEM financieel aantrekkelijker voor scholen

Contacteer ons

Frie Meneve

Welt-coördinator

Full bio of Frie Meneve

Contactpersoon

Julie Beysens

Senior Adviseur Onderwijs