Skip to main content

Software, IT & Dataprotection

Uw software- en IT-contracten kunnen vandaag niet meer los worden gezien van data protection regels. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter gekend als de GDPR, is van toepassing op alle ondernemingen en heeft een directe impact op uw software- en IT- activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan uw aansprakelijkheid in geval van een integriteitsincident van uw software. Een dergelijk incident heeft zowel een impact op het vlak van uw contractuele aansprakelijkheid als op het vlak van uw verplichtingen onder de GDPR. 

GDPR

De GDPR of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een geheel aan regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. Het doel van de GDPR is om een veel betere bescherming te garanderen aan natuurlijke personen, bij de verwerking van hun gegevens.

Dé belangrijkste aandachtspunten 

Tijdens deze opleiding behandelen we de belangrijkste aandachtspunten in uw contracten op het vlak van software, IT en data protection.

Je krijgt tijdens de opleiding onder meer een antwoord op de volgende vragen: 

 • Welk type contracten komen vaak voor in de IT-sector?
 • Wat zijn IaaS, PaaS en SaaS-overeenkomsten? Hoe verschillen deze overeenkomsten van andere IT-overeenkomsten? 
 • Welke clausules in IT-overeenkomsten zijn van groot belang op het vlak van beheersing van risico’s?
 • Welke clausules in IT-overeenkomsten zijn van groot belang op het vlak van data protection?
 • Wie heeft de (intellectuele) eigendomsrechten over de applicatie die ik heb laten ontwikkelen? 
 • Welke maatregelen dien ik te nemen ter bescherming van persoonsgegevens, wanneer deze worden doorgegeven aan de ontwikkelaar?
 • Zijn persoonsgegevens vertrouwelijke informatie? Hoe kan ik mijn vertrouwelijke informatie beschermen? Wat met bron- en doelcodes?
 • Waarmee moet ik rekening houden bij de keuze van ERP- of CRM-leverancier? 
 • Welke impact hebben mijn IT beveiligingsmaatregelen op mijn aansprakelijkheid? Wat is het belang van dergelijke maatregelen op het vlak van data protection? 
   
Programma

Een onderscheid tussen verschillende IT-overeenkomsten

 • IaaS, PaaS, SaaS en ‘on premise’
 • Public clouds, community clouds en private clouds

Inleiding tot de GDPR

 • Verwerking van persoonsgegevens
 • Rolverdeling onder de GDPR met bijzondere aandacht voor verwerkersovereenkomsten met IT-leveranciers/platformen
 • Basisbeginselen van de GDPR met bijzondere aandacht voor integriteitsbeginsel
 • Sanctiemechanisme en aansprakelijkheid in IT-overeenkomsten

Bijzondere aandachtspunten

 • Toegang tot en beschikbaarheid van (persoons)gegevens in de cloud
 • (Intellectuele) eigendomsrechten op (ontwikkelde) software en persoonsgegevens
 • Vertrouwelijkheidsclausules, software escrow agreements en persoonsgegevens
 • Vendor lock-in en belang van afspraken inzake gegevensoverdracht
Doelgroep
 • Iedereen die interesse heeft in software, IT en data protection
 • Geen specifieke voorkennis vereist
   
Docent

Kristof Zadora, Partner, Monard Law
Dylan Verhulst, Advocaat, Monard Law

Kristof Zadora is Partner van onze afdeling ondernemingsrecht en spitst zich enerzijds toe op distributiestructuren en productieactiviteiten, en anderzijds op het IT recht, privacy en data protection. 

Dylan Verhulst is lid van onze afdeling ondernemingsrecht en spitst zich toe op het economisch recht, met een specifieke specialisatie in IT recht, privacy en data protection.
 

Vind alle opleidingen via www.voka.be/opleidingen-limburg

Contactpersoon

Melanie Capocciuti

Adviseur innovatie & digitalisering

Adres

Voka - Kamer van Koophandel Limburg
Gouverneur Roppesingel 51
3500 Hasselt

Wanneer

Prijs

Gratis voor Voka-leden en niet-leden

Voorwaarden

100% van de deelname is verschuldigd als de annulering op minder dan 14 kalenderdagen voor de activiteit plaatsvindt. De annulering moet schriftelijk gebeuren (per e-mail). Een vervanger mag steeds jouw plaats innemen.

Om privacyredenen geven we mee dat op dit event mogelijk beeldmateriaal wordt gecreëerd - in vorm van foto en/of film - dat nadien via Voka-mediakanalen kan worden gebruikt.

Hulp nodig?

Preventiemaatregelen