Skip to main content

Nieuws

Sam Daems
Nieuws

100x100 - De carrièretip van Sam Daems (B&R): 'Wil je vooruit, wees dan ondernemend en netwerk'

ASATT (A Seat At The Table) en Voka bundelden de krachten om 100 top-CEO’s en 100 jongeren ideeën te laten uitwisselen op de grootste ‘online speeddate’ van het jaar, op 15 februari. Wij laten hier Sam Daems, gedelegeerd bestuurder van B&R Bouwgroep aan het woord. De sleutel tot een geslaagde carrière volgens hem? Ondernemen, en een sterk netwerk uitbouwen.

Johan Pype
Nieuws

100x100 - De carrièretip van Johan Pype (SGS): "Hou vol op je werkplek en de kansen komen wel"

Hoe groeit iemand uit tot een (geslaagd) CEO? Anno 2021 vragen heel wat jongeren zich dat af. Tegelijk zijn vele CEO’s bereid om hun kennis over leidinggeven en hun persoonlijke levenslessen te delen met young potentials. Om deze beide groepen bij elkaar te brengen, bundelden ASATT (A Seat At The Table) en Voka de krachten om als matchmaker 100 top-CEO’s en 100 jongeren ideeën te laten uitwisselen op de grootste collectieve ‘online speeddate’ van het jaar die op 15 februari plaats vond. Wij laten hier Johan Pype aan het woord, Managing Director van SGS Belgium, wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering. De sleutel tot een geslaagde carrière volgens hem? Doorzettingsvermogen.

Nieuwjaarsreceptie
Nieuws

450 ondernemers klikken samen voor groei

Geen feestgedruis en walking buffet dit jaar, maar 450 ondernemers en beslissingsnemers vonden elkaar virtueel op de online nieuwjaarsreceptie van Voka - Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan, op donderdag 21 januari.

hoger onderwijs
Nieuws

Hoe maken we het Vlaamse hoger onderwijs top tegen 2030?

In het Plan Samen Groeien vormen digitalisering en levenslang leren belangrijke ingrediënten om van Vlaanderen een topregio te maken tegen 2030. Niet enkel het leerplichtonderwijs, maar ook het hoger onderwijs heeft hier een belangrijke taak te vervullen. Tijdens de 5-daags van de Groei boog een panel van experten en stakeholders uit het hoger onderwijs en het bedrijfsleven zich over de vraag wat de werkpunten moeten zijn voor de komende jaren om meer wendbaar talent te kweken. Hieronder een selectie van topideeën die uit de sessie kwamen.

werk
Nieuws

SAMEN GROEIEN: Hoe maken we onze arbeidsmarkt future proof tegen 2030?

Een flexibele arbeidsmarkt is volgens het Plan Samen Groeien van Voka een van dé hefbomen om Vlaanderen klaar te stomen voor de toekomst. Maar hoe kunnen we deze effectief future proof maken? Op Voka's ‘5-daagse van de Groei’ boog een panel van experts zich over deze vraag. Herbeleef de ideeënuitwisseling op basis van drie stellingen.

5-daagse van de groei
Nieuws

SAMEN GROEIEN: 13 ‘out of the box’-ideeën uit de '5-daagse van de groei'

200 deelnemers, 13 thematische discussies, 5 dagen: dat was de ‘5-daagse van de Groei’ die Voka deze en vorige week organiseerde in het kader van zijn Plan Samen Groeien. We selecteerde hieronder 13 opvallende ‘out of the box’-ideeën om van Vlaanderen een Europese topregio te maken tegen 2030. In 2021 wordt hier ongetwijfeld een vervolg aan gegeven.

klimaat
Nieuws

SAMEN GROEIEN: Hoe kan Vlaanderen tegen 2030 koploper zijn in de duurzame economie?

Voka bracht in een van de sessies van de 5-daagse van de Groei enkele ‘captains of sustainability’ samen om na te denken over hoe Vlaanderen tegen 2030 koploper kan worden op het vlak van de duurzame economie. Uit de sessie bleek onder meer dat er heel wat enthousiasme en ambitie heerst over dit thema, maar dat er ook nood is aan een holistische aanpak. Een verslag.

5G Smart City
Nieuws

SAMEN GROEIEN: Hoe kunnen we 5G in België succesvol uitrollen?

België hinkt achterop met de uitrol van 5G. Zo werd er nog steeds geen spectrum geveild voor deze nieuwe technologie. Dit terwijl er in de EU al commerciële 5G-diensten worden aangeboden in 17 landen. 5G biedt dan ook heel wat voordelen ten opzichte van 4G: al was het maar omwille van de snelheid en betrouwbaarheid. Wat moeten we doen om 5G ook bij ons succesvol uit te rollen? Dat was de hamvraag waarover een aantal experten en spelers uit het veld zich bogen tijdens de 5G-sessie op de ‘5-daagse van de Groei’.

fiscaliteit
Nieuws

Fiscaliteit: nood aan meer pragmatisme in onze wetgeving

Het internationale fiscale rechtskader is duidelijk aan verandering toe. Ons land vervult in die internationale onderhandelingen een constructieve rol. We moeten daarbij ook oog hebben voor het behoud van concurrentiekracht ten opzichte van de buurlanden. Dat kan door de nodige pragmatiek aan de dag te leggen.

dienstenexport
Nieuws

Hoe onze dienstenexporteurs de wereld kunnen veroveren

Zolang corona woedt, dreigt de goederenexport nog lang suboptimaal te blijven. Aangezien export de motor is van de Vlaamse economie, stelt dit ons voor een serieuze uitdaging. Maar heel wat kleine Vlaamse digitale dienstverleners zijn net gegroeid. Hoe boren we dat potentieel nog beter aan?

5-daagse van de Groei
Nieuws

Zo kunnen we weer vooruit in Vlaanderen: 200 experts wisselen 5 dagen lang ideeën uit bij Voka

Hoe kunnen we weer vooruit in Vlaanderen? Hoe bereiken we weer groei, die gezond en gedeeld is? Voka lanceerde met zijn Plan Samen Groeien een duidelijke ambitie tegen 2030 en ging de voorbije week de dialoog aan met 200 experts om tot nog meer ideeën en concrete acties te komen.

Bart Van Craeynest
Nieuws

Kwalitatiever beleid nodig voor een sterkere economie

Hoe kunnen we de extra groei realiseren die we nodig hebben om de impact van corona weg te werken én om onze welvaartsstaat te versterken? Op Voka’s ‘5-daagse van de Groei’ gingen we in gesprek met Vlaamse topeconomen. Naast 5 pistes kwam er één grote bezorgdheid naar boven: de kwaliteit van het beleid.

sessie gezondheidszorg
Nieuws

SAMEN GROEIEN: “De transformatie van de gezondheidszorg zit er echt wel aan te komen”

Een gezond Vlaanderen. Dat is één van de drie groeidomeinen die Voka naar voren schuift in het Plan Samen Groeien om weer vooruit te gaan. Maar hoe stomen we onze gezondheidszorg klaar voor de toekomst? Tijdens de ‘5-daagse van de Groei’ boog een panel van experts uit de sector zich over deze vraag. Herbeleef het debat aan de hand van drie stellingen.

sessie unicorns
Nieuws

SAMEN GROEIEN: Hoe maken we van Vlaanderen een springplank voor unicorns?

In het Plan Samen Groeien schuift Voka innovatieve en ambitieuze bedrijven als een van dé hefbomen naar voor om weer vooruit te gaan. Maar hoe maken we van Vlaanderen een springplank voor unicorns? Op de ‘5-daagse van de Groei’ gingen we met betrokken spelers uit het bedrijfsleven, de overheid en de politiek hierover in gesprek: welke werkpunten zien zij?

sessie dienstenexport
Nieuws

SAMEN GROEIEN: Hoe krijgen we de Vlaamse dienstenexport naar de top? 3 vaststellingen

In het Plan Samen Groeien stelt Voka een open Vlaanderen voorop. “Wij zijn exportkampioen in goederen. Hoe kunnen we die ook worden in de uitvoer van diensten?”, wierp Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, op tijdens Voka’s ‘5-daagse van de groei’. In een gedachtewisseling met enkele belangrijke spelers kwamen 3 vaststellingen naar boven.

Arne en Jente
Nieuws

SAMEN GROEIEN: Spraakmakende jongeren zetten schouders onder duurzaam en digitaal Vlaanderen

Om Vlaanderen naar de top te krijgen in 2030 op het vlak van duurzaamheid en digitalisering, zullen ook de jongeren een belangrijke rol innemen. Heel wat jonge Vlaamse (student-)ondernemers stropen hun mouwen op om een bijdrage te leveren aan deze ambitieuze doelstellingen. We zetten twee jonge spraakmakers in de kijker: Arne Van Baelen (24), managing director van het online platform WerfWater en Jente Vanhaesebroeck (22), founding director van Eduscale. Zij namen ook deel aan de Vijfdaagse van de Groei van Voka, waar een sessie voorbehouden was voor jongeren.

livesessie vrouwen aan de top
Nieuws

SAMEN GROEIEN: Tien ideeën en vijf O’s voor meer vrouwen aan de top tegen 2030

In het Plan Samen Groeien zet Voka in op meer vrouwelijk ondernemerschap. Maar hoe zorgen we dat er meer vrouwen aan de top geraken? Op ons online event ‘de 5-daagse van de groei’ gingen we hierover met vrouwelijke topondernemers in gesprek. Ontdek hier tien ideeën die uit de sessie kwamen. Wat kunnen vrouwen zelf doen? Wat moeten organisaties en de overheid doen? 

ING
SD  Worx