Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
 • Nieuws
 • Voka-verkiezingsmemorandum: Dynamische arbeidsmarkt

Voka-verkiezingsmemorandum: Dynamische arbeidsmarkt

 • 22/03/2024

De krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt zal in de toekomst, onder meer door de demografische evolutie, alleen maar toenemen. Tegen 2030 zullen we minstens 77.000 extra arbeidskrachten nodig hebben om onze (noodzakelijke) economische groei te kunnen aanhouden en versterken. In onze vergrijzende samenleving zullen we alle mogelijke hefbomen nodig hebben om openstaande vacatures in te vullen. Mensen moeten zich ook blijvend kunnen ontwikkelen. Dit is wat we vragen.

Onze ambitie in cijfers

 • 85% werkzaamheidsgraad.
 • 18.000 inactieven en 15.000 werkzoekenden activeren.
 • 7.500 begeleidingstrajecten van langdurig zieken per jaar.
 • 25.000 internationale talenten aantrekken.
 • 25% laten deelnemen aan levenslang leren.

Zet in op activering

 • Leid de helft van de werkzoekenden zonder werk in onze provincie naar een job (ca. 15.000 personen) en activeer 15% van de inactieven binnen West-Vlaanderen (ca. 18.000 personen). 
 • Maak een grensoverschrijdend team van 12 personen binnen VDAB-Forem om de interregionale mobiliteit te versterken en zo 1.500 extra Waalse werkzoekenden per jaar naar onze provincie te halen. 
 • Vereenvoudig werkplekleren en trek het aantal individuele beroepsopleidingen (IBO) in West- Vlaanderen op tot 5.000 per jaar. 
 • Begeleid langdurig zieken sneller terug naar werk. In West-Vlaanderen moeten er jaarlijks minimaal 7.500 van die begeleidingstrajecten worden opgestart. 
 • We begeleiden vanuit Voka jaarlijks minstens 120 West-Vlaamse ondernemingen richting een sterk beleid inzake diversiteit en inclusie.

Benut het potentieel aan economische arbeidsmigratie

 • Trek tegen 2030 minstens 25.000 buitenlandse talenten naar onze provincie aan. 
 • Versterk het team binnen de VDAB dat op internationaal rekruteren werkt binnen onze provincie tot 8 personen. 
 • Versnel en vereenvoudig de procedures om een single permit te verkrijgen, met een maximale doorlooptijd van 3 weken. 
 • Update de knelpuntberoepen voor economische migratie jaarlijks. 
 • Laat ons met FIT en VDAB elk jaar 2 talentmissies en jobbeurzen organiseren in landen met potentieel om (hoogopgeleid en technisch) talent aan te trekken. 
 • Wij bouwen ook de International School Ghent verder uit met een sterke secundaire component en maken die bekend bij West-Vlaamse ondernemingen.

Zorg voor een leercultuur van permanente vorming in West-Vlaanderen

 • We moeten de deelname aan levenslang leren optrekken naar 25% van onze West-Vlamingen. 
 • Ontwikkel een visuele tool die de ‘skills gap’ aangeeft tussen competenties die binnen een onderneming aanwezig zijn en die in de toekomst nodig zullen zijn. Koppel de tool ook aan een duidelijk overzicht van het opleidingsaanbod in Vlaanderen. 
 • Zorg voor een opleidingsaanbod dat dicht genoeg staat bij de bedrijven. 
 • Maak werk van flexibele, modulaire opleidingen geënt op onze speerpuntclusters, die samen met de industrie vormgegeven worden.

Het Voka-verkiezingsmemorandum 

is een praktisch draaiboek om op verschillende domeinen en over bevoegdheidsniveaus heen maatregelen te nemen die West-Vlaanderen, Vlaanderen en België klaarmaken om de grote transities succesvol aan te pakken. Dit zijn de 4 hefbomen waarop de focus moet liggen: een dynamische arbeidsmarkt, opnieuw naar de Europese top met ons onderwijs, meer inzetten op innovatie en valorisatie, en duurzame transities.

Lees hier het volledige memorandum.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie