Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers & Co: Titeca Pro Accountants & Experts - Duurzaamheidsrapportering: wat moet jij weten?

Ondernemers & Co: Titeca Pro Accountants & Experts - Duurzaamheidsrapportering: wat moet jij weten?

  • 22/03/2024

Als ondernemer heb je de afgelopen tijd wellicht al termen zoals ESG, CSRD en ESRS horen waaien. Al deze afkortingen hebben te maken met de aankomende duurzaamheidsrapportering die verplicht zal worden voor heel wat Europese ondernemingen.

Naar schatting zullen ongeveer 50.000 Europese ondernemingen onder het toepassingsgebied van de nieuwe Europese Richtlijn (CSRD) vallen en bijgevolg een duurzaamheidsrapport moeten opmaken. Dit is een substantiële toename versus de circa 15.000 Europese ondernemingen die reeds rapporteren onder de oude richtlijn (NFRD). 

Het is duidelijk dat duurzaamheid in al haar aspecten in de nabije toekomst een steeds belangrijkere rol zal spelen in de economie en dit gevolgen zal hebben voor bestaande handelsrelaties. 

Duurzaamheid is voor iedere onderneming van belang, groot of klein. Duurzaamheidsrapportering komt er enerzijds om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken en zal anderzijds ook aantonen welke bedrijven echt duurzaam zijn en welke ondernemingen zich duurzamer presenteren dan ze daadwerkelijk zijn en dus aan greenwashing doen. 

Is duurzaamheidsrapportering verplicht voor mijn onderneming? 

Grote ondernemingen (te bekijken op consolidatieniveau) worden vanaf 2026 verplicht om naast hun financiële rapportering ook een duurzaamheidsrapport te publiceren. Het eerste rapport dat inzage moet geven in de verschillende duurzaamheidspijlers zal betrekking hebben op de activiteiten die plaatsvonden in 2025. 

Deze rapporteringsverplichting komt voort uit Europese wetgeving en zal vanaf 2027 ook verder uitgebreid worden. Gezien de veelheid aan informatie die moet verzameld en beoordeeld worden, starten velen nu al met de nodige zaken in kaart te brengen. 

Waarom is ESG toch van belang voor mij, ook al moet ik niet verplicht rapporteren? 

Ondanks het feit dat duurzaamheidsrapportering enkel verplicht is voor grote ondernemingen of beursgenoteerde kmo’s, zullen ondernemingen van alle groottes op korte termijn onrechtstreeks geconfronteerd worden met duurzaamheidsrapportering. Als leverancier of klant van een onderneming die moet rapporteren, zal je wellicht ook bepaalde vragen moeten beantwoorden of specifieke data moeten aanleveren om jouw rol in de waardeketen duidelijk te maken. 

Een voorbeeldje: je bent zaakvoerder van een industriële wasserij die instaat voor het wassen van bedlinnen van een grote hotelketen. De hotelketen kan jou, om dit op te nemen in hun eigen duurzaamheidsrapport, op een bepaald moment de vraag stellen wat het gemiddeld waterverbruik is voor een pakket linnen en welke stappen je de komende vijf jaar zal ondernemen om dit verbruik te verminderen. 

Je moet misschien zelf geen duurzaamheidsrapportering opstellen, maar het is wel van belang om hier vandaag al over na te denken en jouw rol in de waardeketen duidelijk te maken en veilig te stellen. 

ESG? 

ESG omvat de 3 pijlers “Environmental”, “Social” en “Governance”. Onder ESG kunnen ondernemingen hun inspanningen op het vlak van milieu, mensen en goed bestuur toelichten. 

Wat brengt de toekomst? 

België heeft tot uiterlijk 6 juli 2024 de tijd om de Europese wetgeving op te nemen in haar eigen wetgeving. Het invoeren van deze rapporteringsplicht zal stapsgewijs gebeuren. Vandaag gaat het over de grote ondernemingen, maar er gaan reeds stemmen op om dit op termijn voor alle ondernemingen verplicht te maken. 

Corneel Maertens, vennoot 
Stijn Hugues, financieel adviseur 
Titeca Pro Accountants & Experts

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie