Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Ondernemers 4 - Standpunt: Bert Mons: EU, meer dan ooit

Ondernemers 4 - Standpunt: Bert Mons: EU, meer dan ooit

  • 23/02/2024

De internationale economische omgeving ondergaat een gedaanteverandering. De geopolitieke turbulenties, versterkt door gewapende conflicten in Oekraïne, het Midden-Oosten en elders in de wereld, werpen grote schaduwen over de economie. Dat gaat gepaard met een ingrijpende transformatie binnen de Europese Unie. De Britten verlieten de EU in 2019, de COVID-crisis zorgde voor een nooit gezien herstelfonds en de Green Deal geeft sinds de afgelopen beleidsperiode het ritme en ambitieniveau aan op het vlak van duurzaamheid. In die draaikolk van verandering heeft de Europese Unie een steeds prominentere rol, zeker ook voor ondernemingen. Het is een entiteit die niet alleen striktere regelgeving oplegt, maar ook een hoofdspeler is die daadwerkelijk kan en moet concurreren op het geo-economische en politieke wereldtoneel. De EU staat op een kruispunt: groeiende relevantie, maar met een dringende behoefte aan wendbaarheid en slagkracht. Een strategische visie dient zich aan: ‘lean, mean and green’.

Ondernemers 4 - Standpunt: Bert Mons: EU, meer dan ooit

Het is in die context van verandering, uitdaging en ambitie dat het Europees memorandum van Voka tot stand is gekomen. Het reikt niet alleen aanbevelingen aan, maar is ook een uitnodiging om samen de koers uit te stippelen naar een efficiëntere, veerkrachtigere Europese Unie die de belangen van bedrijven en burgers behartigt maar ook het voortouw neemt in een nieuwe en duurzame toekomst. 

Het document draagt de kerngedachte uit ‘Nu ondernemen voor het Europa van morgen’. Die baseline vat de urgentie samen waarmee we actie moeten ondernemen, maar is ook een oproep tot proactief en toekomstgericht handelen, waarbij we vandaag de fundamenten leggen voor een Europa dat gedijt op fundamentele waarden, innovatief ondernemerschap, veerkracht en vooruitgang. 

De Europese Unie is een positief verhaal voor de Vlaamse economie. Het belang van Europa zal ook alleen maar blijven toenemen, ook voor bedrijven. De aankomende Europese verkiezingen zijn dan ook relevanter dan ooit. Volgens Voka zijn 3 uitdagingen essentieel in de volgende Europese beleidsperiode. 

De EU staat op een kruispunt: groeiende relevantie, maar met een dringende behoefte aan wendbaarheid en slagkracht.

Bert Mons, Gedelegeerd bestuurder

Ten eerste moet de focus resoluut op competitiviteit komen te liggen. Het gevoel van veel bedrijfsleiders is dat we achterophinken in vergelijking met andere economieën. Europa stak de afgelopen periode veel tijd in regulering, nu is het tijd om ervoor te zorgen dat bedrijven ook competitief blijven via bijvoorbeeld een Europese ‘Industrial Deal’. De ‘license to operate’ is door die combinatie van minder regelneverij en simpele steunpakketten gemakkelijker buiten Europa. De oplossing ligt in betere regelgeving met een systematische internationale competitiviteitscheck, een sterk industrieeleconomisch beleid en ten slotte een toekomstgericht budget. 

Wanneer we competitief zijn als Europa, kunnen we ook blijven groeien. En gezien onze beperkte binnenlandse markt betekent groei in Vlaanderen ook de grens oversteken, via export. Dat kan via intra-Europese export binnen de Europese interne markt en extra-Europese export via handelsakkoorden. Verder is er ook nood aan een geopolitieke strategie voor de aanvoer van bijvoorbeeld noodzakelijke goederen, grondstoffen en energie. Die prioriteiten vormen de basis voor het tweede deel van het memorandum: een versterking van de interne markt en het gebruik van de offensieve en defensieve handelsinstrumenten. 

De derde uitdaging staat volop in het teken van een coherente en haalbare route naar klimaatneutraliteit tegen 2050. De EU pionierde in 2019 met de Green Deal met doelstellingen en ambities voor klimaat, milieu, natuur en energie. Nu moet de focus resoluut komen te liggen op de implementatie van die ambities, op een realistische manier, zonder de economische ontwikkeling te fnuiken in een dichtbevolkte en industriële regio als Vlaanderen. 

De Europese Unie, meer dan ooit dus. Lees er alles over in ons memorandum dat je terugvindt op onze website.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie