Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Voka vraagt initiatief over de Jaarrekeningrichtlijn

Voka vraagt initiatief over de Jaarrekeningrichtlijn

  • 09/02/2024

Voka heeft aan vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem een brief geschreven over de Jaarrekeningrichtlijn, die eind vorig jaar werd aangepast. De omvangscriteria voor micro-, kleine, middelgrote, en grote ondernemingen of groepen werden gewijzigd, en dat zou een verdoken belastingverhoging met zich kunnen meebrengen.

In artikel 3 van de richtlijn neemt de EU het balanstotaal, de netto-omzet en het gemiddelde personeelsbestand gedurende het boekjaar als uitgangspunt voor de omvangscriteria voor micro-, kleine, middelgrote en grote ondernemingen of groepen. Omwille van de zeer aanzienlijke inflatie in de jaren 2021 en 2022 werd beslist om de monetaire groottecriteria “balanstotaal” en “netto-omzet” die het onderscheid maken tussen kleine, middelgrote en grote ondernemingen op te trekken met 25% voor de verschillende soorten ondernemingen. 

Die aanpassing aan de Europese jaarrekeningrichtlijn moet nu worden omgezet in federale regelgeving. De wetgever is meer bepaald verplicht de criteria van toepassing in zijn nationale regelgeving minimaal op te trekken tot het Europese minimum en dat uiterlijk tegen 24 december 2024 en die bepalingen toe te passen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2024. 

Voka pleit ervoor de Belgische criteria met eenzelfde groeivoet van 25% aan te passen. Concreet zijn de criteria voor kleine vennootschappen dan als volgt: maximaal 5,625 miljoen euro balanstotaal, 11,25 miljoen euro maximale omzet en 50 VTE. In elk geval wil Voka absoluut vermijden dat de aanpassing van de grensbedragen beperkt wordt tot een aanpassing tot aan de Europese minimumgrenzen. “Het mag niet de bedoeling zijn om via een beperkte indexatie (na 10 jaar) een verdoken belastingverhoging te realiseren en feitelijk kleine ondernemingen te confronteren met bijkomende, disproportionele administratieve lasten”, vindt Voka.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie