Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Kanaal Bossuit-Kortrijk: Ontwerp voorkeursbesluit toegelicht

Kanaal Bossuit-Kortrijk: Ontwerp voorkeursbesluit toegelicht

  • 31/05/2024

Op dinsdag 14 mei verzamelden meer dan 50 ondernemers bij Stadsbader in Harelbeke voor de infovergadering rond het Kanaal Bossuit-Kortrijk. De Vlaamse Waterweg en het studiebureau Sweco gaven er tekst en uitleg bij het ontwerp voorkeursbesluit dat de Vlaamse regering begin dit jaar nam. De plannen werden er toegelicht aan de hand van een interactieve maquette en tal van infoborden. Er werd meer duiding gegeven over de impact van het project zowel ruimtelijk als over het vervolg van het project. De aanwezigen kregen antwoorden op vragen rond specifieke timings, impact op gronden en gebouwen, budgetten,…

Kanaal Bossuit-Kortrijk: Ontwerp voorkeursbesluit toegelicht

Nog tot en met 14 juni loopt het openbaar onderzoek voor dit omvangrijke project. De Vlaamse regering nam op 26 januari 2024 een ontwerp voorkeursbesluit. Daarmee zet ze een volgende stap in het dossier en komen we dichter bij een definitief voorkeursbesluit. De regering geeft daarin aan hoe zij de opwaardering van het kanaal concreet wenst vorm te geven. 

Het Kanaal Bossuit-Kortrijk vormt een belangrijke verbinding tussen de Leie en de Schelde. Momenteel verhinderen 3 beschermde sluizen een doorgang voor grotere schepen ter hoogte van Kortrijk. De afgelopen jaren liepen heel wat studies en onderzoeken om de doorgang op te waarderen. Dat resulteerde in 3 voorkeurscenario’s, waarvan de Vlaamse regering er nu één uitgekozen heeft. Concreet gaat ze voor een scenario waarbij de R8 in Kortrijk ter hoogte van Harelbeke opgewaardeerd zal worden, samen met het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Als de plannen omgezet worden in de praktijk zal er een nieuw kanaal gegraven worden dat parallel zal lopen met de huidige R8. Die zal ter hoogte van de Leie niet langer met een brug verbonden zijn richting Kuurne, maar via een nieuw te graven tunnel. Alles samen moet er over iets meer dan een kilometer een nieuw kanaal gegraven worden, moet een nieuwe sluis gebouwd worden, moeten wachtzones worden aangelegd etc. Maar er is niet alleen aandacht voor het nautische en het economische. Ook recreatie en natuurherstel staan in het programma met stip aangeduid – in totaal goed voor een investeringsprogramma van meer dan één miljard euro. 

Essentieel 

Het opwaarderen van het kanaal is essentieel om nog meer bedrijven toegang te geven tot de binnenvaart. Via multimodale overslagplatformen kunnen heel wat vrachtwagens van de weg gehaald worden zodat er serieuze winsten te boeken zijn op het vlak van uitstoot en verkeersveiligheid. Het Kanaal Bossuit-Kortrijk is evenzeer een belangrijke as om de binnenvaart verder uit te bouwen tot een zeer bedrijfszekere vervoersmodus. Via deze bypass is het steeds mogelijk om een alternatieve vaarroute te bekomen voor het geval er zich een incident zou voordoen op de Leie of op de Schelde. In juni is de sluis van Sint-Baafs-Vijve 10 dagen buiten gebruik wegens werkzaamheden. Gedurende die periode kan er dus geen enkel schip vanuit Gent of Antwerpen over de Leie richting Frankrijk varen. Het project is niet alleen van lokaal belang, maar kadert ook in het veel grotere Seine-Schelde-project, dat Europese regio’s met elkaar verbindt. 

Een dossier van een dergelijke omvang is niet alleen budgettair maar ook ruimtelijk een klepper. Vanuit Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen zijn we van in het begin vragende partij geweest om bedrijven goed te begeleiden in het ganse traject. De Vlaamse regering gaat daarin mee en voorziet in een begeleiding voor bedrijven. Daarnaast – en niet in het minst – is er ook een aankoopbeleid uitgewerkt. Daarbij zullen bedrijven en bewoners die in het geselecteerde projectgebied gevestigd zijn, hun pand vrijwillig kunnen verkopen als het definitief voorkeursbesluit genomen is. 

Als alles goed gaat zouden ten vroegste in 2040 de eerste schepen over het nieuwe kanaal kunnen varen. Nu reeds zetten heel wat bedrijven in de ruimte regio rond Kortrijk de eerste stappen naar de binnenvaart. Grotere, zwaardere, omvangrijke transporten worden al met het binnenschip tot in onze regio gebracht om dan voor de laatste kilometers over de weg getransporteerd te worden. 

Meer info: www.planbk.be

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie