Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Vlaamse regering komt belofte niet na in dossier Kanaal Bossuit-Kortrijk

Vlaamse regering komt belofte niet na in dossier Kanaal Bossuit-Kortrijk

  • 01/12/2023

“Dit lijkt wel een omgekeerde modal shift” 

Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen hekelt opnieuw de gebrekkige communicatie en afstemming rond onderhoudswerken van het binnenvaartnetwerk in West- Vlaanderen. Sinds begin midden november is de sluis in Moen in onderhoud gegaan, waardoor bedrijven langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk een lastige periode moeten overbruggen.

De werken aan de sluis in Moen zijn noodzakelijke onderhoudswerken om de sluis klaar te maken voor de toekomst. Zo zal het op termijn mogelijk zijn de sluis vanop afstand te bedienen, wat de efficiëntie van de binnenvaart ten goede moet komen. Voor de bedrijven die gebruik maken van het Kanaal Bossuit-Kortrijk is het echter een bittere pil om te slikken. “De sluis is 3 weken lang buiten gebruik. Daardoor kan er geen enkel schip voorbij Moen varen. We begrijpen zeer goed dat het werken zijn die hun nut hebben op langere termijn, maar onze bedrijven werden voor voldongen feiten geplaatst. Ze werden behoorlijk laat ingelicht over de werken”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen.

Onze bedrijven hebben bewezen dat ze willen investeren in de binnenvaart. Het is nu aan de andere partner, de Vlaamse overheid, om ook haar deel te doen.

Bert Mons, gedelegeerd bestuurder

Voor Voka West-Vlaanderen leggen de werken andermaal de achilleshiel van het binnenvaartnetwerk in West-Vlaanderen bloot. De ondernemersorganisatie is al jaren vragende partij om van het Kanaal Bossuit-Kortrijk een volwaardige bypass te maken tussen de Schelde en de Leie. Op die manier moet de bedrijfszekerheid gewaarborgd worden als er zich calamiteiten voordoen op de Schelde, de Leie of het kanaal zelf. Nog in het voorjaar wees Voka West-Vlaanderen op dezelfde problematiek toen er op de Leie problemen waren met de stuw in Sint-Baafs-Vijve. “De winsten die met deze opwaardering gepaard gaan zijn groot. Heel wat bedrijven langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk, de Leie, het Kanaal Roeselare-Leie en de Schelde maken dagdagelijks gebruik van de binnenvaart voor de aan- en afvoer van hun grondstoffen en producten. Daarmee halen ze heel wat vrachtwagens van de weg (1 binnenschip van 3.000 ton haalt 150 vrachtwagens van de weg, nvdr), waarmee ze inzetten op de veiligheid op de weg en de vergroening van de logistieke stromen. Tegelijk wil dat zeggen dat heel wat jobs rechtstreeks en onrechtstreeks verbonden zijn aan de binnenvaart”, zegt Bert Mons. 

Geen applaus 

Het feit dat de sluis van Moen 3 weken niet gebruikt kan worden, betekent dat de bedrijven die gebruik maken van het kanaal letterlijk droog komen te staan. Ze moeten op zoek naar alternatieve vervoersmiddelen en worden zo gedwongen om opnieuw meer goederen over de weg te transporteren. “Een omgekeerde modal shift als het ware, waarvoor we niet kunnen applaudisseren. Voka en de bedrijven investeren volop om meer in te zetten op de binnenvaart als alternatief voor de weg. Maar dan moet de infrastructuur wel volgen. Onze bedrijven hebben bewezen dat ze willen investeren in de binnenvaart. Het is nu aan de andere partner, de Vlaamse overheid, om ook haar deel te doen.” 

Voka West-Vlaanderen herhaalt haar oproep om een beslissing te nemen over het ontwerp voorkeursbesluit voor het Kanaal Bossuit-Kortrijk. De beslissing werd al jaren geleden verwacht, maar vanuit de Vlaamse regering bleef het oorverdovend stil. De economische impact is nochtans niet gering, gezien het Kanaal Bossuit-Kortrijk gezien kan worden als de achilleshiel voor het West- & Oost-Vlaamse binnenvaartnetwerk.

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie