Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Tielt: “De fusie wordt een verhaal van 1 plus 1 wordt 3”

Tielt: “De fusie wordt een verhaal van 1 plus 1 wordt 3”

  • 17/11/2023

Tielt slaagde erin om een grote lap extra regionaal bedrijventerrein binnen te halen en er zijn ook bijkomende hectaren lokaal bedrijventerrein op komst. “De grote operatie van het laatste jaar van dit bestuur wordt de fusie met Meulebeke, die voor iedereen de dienstverlening zal versterken”, zegt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V).

Tielt: “De fusie wordt een verhaal van 1 plus 1 wordt 3” Luc Vannieuwenhuyze

“Onze doelstelling was en is nog steeds dezelfde: ruimte voor bedrijvigheid bieden. Dit is geen gemakkelijke opgave, maar niettemin slaagden we erin om 38 hectare bijkomende industriezone te realiseren. Voor deze uitbreiding van Tielt-Noord loopt momenteel vanuit de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een aanbesteding voor de aanleg. Het gaat om een regionaal bedrijventerrein met deelzones groter dan 5.000 m². Op onze vraag maakt de WVI ook werk van extra ruimte voor lokale bedrijvigheid, met name een mogelijke uitbreiding van 11 hectare aan de Meulebeeksesteenweg”, zegt burgemeester Luc Vannieuwenhuyze. “Net zoals in de rest van de provincie is er voor beide types van bedrijfsgronden heel veel vraag. De toekomst zal afhangen van hoeveel de Vlaamse overheid de komende jaren uit het reservepakket ter beschikking van West-Vlaanderen zal stellen.” 

“Inzake mobiliteit werd de oostelijke tangent van de ringweg – aan de Deinzesteenweg – gerealiseerd. Maar een pijnpunt blijft de westelijke ontsluiting tussen de Meulebeeksesteenweg en Pittemsesteenweg, die voor een groot gedeelte over grondgebied Pittem loopt. Binnen de ruimere context van de Vervoerregio Midwest groeide daarover nu een consensus en het agentschap Wegen en Verkeer kan een studie maken.” 

Duurzaamheid stimuleren 

Waar mensen werken, willen ze ook wonen. “Het grootste woonproject zijn een 300-tal woningen gelegen in het woonuitbreidingsgebied Huffesele aan de Bedevaartstraat vlakbij het station. Daarnaast is het belangrijkste project in het centrum de ontwikkeling van de Collegesite. Dat dossier was in de vorige legislatuur in het sukkelstraatje geraakt maar nu is er een samenwerking met een private partner voor 220 appartementen, 5.000 m² winkelruimte en een nieuw stedelijk dienstencentrum”, zegt Vannieuwenhuyze. Hij begrijpt dat ondernemers vragen stellen over de bedrijfsbelasting die Tielt in deze legislatuur invoerde. “Als één van de weinige steden en gemeenten hadden wij nog een belasting op drijfkracht. We zochten een nieuwe manier om de lasten te verdelen, gekoppeld aan een positieve beloning voor investeringen in duurzaam energiebeleid. Er loopt nog een betwisting bij de Raad van State, maar koken kost geld en iedereen moet zijn steentje bijdragen.” 

We zochten een nieuwe manier van belasten die investeren in duurzaam energiebeleid beloont.

Luc Vannieuwenhuyze, Burgemeester Tielt

Het komende jaar staat in het teken van de fusie met Meulebeke. “Een bestuurskrachtmeting stelde vast dat Meulebeke sterk op Tielt gericht is. Wij kunnen samen onze dienstverlening versterken en de investeringen beter op elkaar afstemmen. We komen in een hogere categorie voor bijdragen uit het Gemeentefonds en er is de directe fusiebonus van 12 miljoen euro. Dat alles samen betekent een verhaal van 1 plus 1 wordt 3. Vóór het jaareinde moeten we onze verloving definitief bekrachtigen. Dan hebben we een jaar om tot één gemeenteraad en één OCMW te komen, alle reglementen te herzien, één meerjarenplan te maken enzovoort. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024 moeten er al eengemaakte lijsten zijn. De naam wordt Tielt, maar Meulebeke behoudt zijn postcode en zijn eigenheid.” (RJ - Foto DD)

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag

Artikel uit publicatie