Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • "Voorlopige vastlegging Zolder-Lummen-Zuid moet startschot zijn voor snelle ontwikkeling van Limburg"

"Voorlopige vastlegging Zolder-Lummen-Zuid moet startschot zijn voor snelle ontwikkeling van Limburg"

  • 15/05/2020

Voka – Kamer van Koophandel Limburg reageert tevreden op de voorlopige vastlegging van het industriegebied Zolder-Lummen-Zuid door de Vlaamse Regering. Dit gebied maakt deel uit van het Economisch Netwerk Albertkanaal dat in het oorspronkelijke SALK-uitvoeringsplan werd opgenomen. “We juichen deze beslissing toe, maar we zijn er nog niet. Pas wanneer alle infrastructuurwerken uit het oorspronkelijk plan gerealiseerd zijn, zal Limburg zich optimaal kunnen ontwikkelen”, aldus Johann Leten, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Limburg.

Het Economisch Netwerk Albertkanaal groepeert 25 gebieden met een strategische en geografisch interessante ligging. Voka – KvK Limburg pleit al sinds jaar en dag voor een volledige en onverkorte ontwikkeling van alle ENA-gebieden binnen Limburg. 

Johann Leten: “De ontwikkeling voor industriegebied Zolder-Lummen-Zuid ligt nu dus binnen handbereik. Toch heeft deze overwinning een bittere bijsmaak. We mogen niet vergeten dat van de 100 beschikbare hectares er slechts 30 aan de industrie wordt toegewezen. Daar tegenover staat dat 70 hectare in natuurgebied wordt omgezet.”

"Deze doorbraak blijft, ondanks de downsizing, belangrijk"

Deze doorbraak blijft, ondanks de downsizing, belangrijk. “Enerzijds om extra bedrijfsruimte te creëren, maar anderzijds om watergebonden transport te faciliteren. Een gedeelte van de goederen en producten kunnen per schip aan- of afgevoerd worden, waardoor ook de mobiliteitsdruk op de wegen afneemt”, stelt Johann Leten.

"Op dit elan doorgaan"

De Limburgse Kamer van Koophandel blijft er op hameren dat alle infrastructuurwerken uit het SALK-uitvoeringsplan er effectief moeten komen. "Dan denken we uiteraard aan de Noord-Zuidverbinding, maar ook aan stedelijke ontsluiting én alle andere ENA-gebieden. Na de schrapping van Munsterbos is het cruciaal dat er snel een beslissing komt voor Genk-Zuid-West (en Termien) en Kolenhaven-Lummen. Ook is het wachten op de effectieve realisatie van Genk-Zuid-Oost. Kortom, dit is een belangrijke stap, maar nu moeten we op dit elan blijven doorgaan”, besluit Johann Leten.