Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Voka West-Vlaanderen inspireert GEES

Voka West-Vlaanderen inspireert GEES

  • 24/04/2020

De federale regering heeft een groep van experten samengesteld die de exitstrategie moet bepalen, de zogenaamde GEES. Deze groep van tien experten moet de nationale veiligheidsraad bijstaan in het uitwerken van een concrete exitstrategie om de genomen maatregelen tegen het coronavirus opnieuw te versoepelen.

Toen de werking van de GEES van start ging, kroop Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen onmiddellijk in de pen. De stem van de bedrijven moet duidelijk gehoord worden in de exitstrategie, want onze economie moet dringend opnieuw op volle toeren kunnen draaien. Bij het samenstellen van de groep is de regering vooral te rade gegaan bij (wetenschappelijke) experten. Volgens Voka West-Vlaanderen ontbreekt het aan ondernemers aan de tafel, die met de voeten in de dagdagelijkse economische realiteit staan.

Meer dan 40 ondernemers en CEO's

Vandaar dat meer dan 40 West-Vlaamse ondernemers en CEO’s uit diverse sectoren door Voka West-Vlaanderen bevraagd werden naar hun visie op de exitstrategie.

Veiligheid en gezondheid moeten bovenaan het prioriteitenlijstje staan, zoals dit ook al voor de coronacrisis was in onze bedrijven. Maar het is meer dan tijd dat het slot van onze economie gaat en dat onze bedrijven weer op volle toeren kunnen draaien, was unisono te horen bij alle ondervraagden. Het werd duidelijk dat heel wat bedrijven al een hele resem maatregelen genomen hebben om op een zo veilig mogelijke manier de werkzaamheden te hervatten.

Visietekst

Voka West-Vlaanderen schreef op basis van alle verzamelde input als een van de eersten een visietekst rond de exitstrategie. Deze visietekst dient als inspiratie voor de groep van experten. Dankzij de vele intensieve contacten met diverse beleidsmakers kon Voka West-Vlaanderen deze visietekst intussen doorspreken met heel wat beleidsmakers die mee zullen beslissen over de exitstrategie.

Als basis vertrekken we vanuit vertrouwen. Vertrouwen in de wetenschap, technologie, economie en elkaar. Het is in ieders belang dat de opgelegde maatregelen strikt opgevolgd worden. Voka West-Vlaanderen schuift een aantal basisprincipes naar voor om de economie opnieuw te doen hernemen. Bedrijven moeten de mogelijkheid hebben om via social distancing maatregelen, in combinatie met andere sanitaire maatregelen, het werk te hervatten.

We zagen in de afgelopen weken al heel wat voorbeelden waar het perfect mogelijk is om te werken volgens de nieuwe regels van social distancing. Daar waar afstand bewaren niet altijd mogelijk is, moet er een antwoord komen onder de vorm van persoonlijke beschermingsmiddelen zodat het werk effectief hervat kan worden. Ook de technologie zal ingeschakeld moeten worden om controles mogelijk te maken naar temperatuur toe of het in kaart brengen van sociale contacten. Het vermijden van een nieuwe massale verspreiding van het virus is cruciaal.

Heel wat sectoren en bedrijven zijn al aan de slag geweest met het uitwerken van concrete maatregelen om de activiteiten te hervatten. Het is belangrijk dat er naar deze input geluisterd zal worden, omdat het de mensen in het werkveld zijn die het best weten hoe ze de situatie ter plaatse aanpakken.

Voka West-Vlaanderen vraagt aan de overheid om heel duidelijke basisregels op te stellen, die dan op niveau van de sector of de bedrijven gespecifieerd zullen worden. Het nieuwe werken zal inhouden dat we moeten leren leven én werken met het virus. Een langere stilstand van onze economie moet ten alle tijde vermeden worden.

Contactpersoon

Matthieu Marisse

Belangenbehartiging Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag